Back

Eindwerkstage : Ontwikkelen van een testbank voor afsluiters

Posting date : 05/06/2023

Requisition ID : 894STEMjob-keurlabel-BlauwENGIE Electrabel zoekt voor Kerncentrale Doel een student voor eindwerkstage: Ontwikkelen van een testbank voor afsluiters

 

Wat is een eindwerk?

Het eindwerk heeft tot doel de student zelfstandig te leren problemen, zoals die zich in het beroepsleven voordoen, te analyseren en op te lossen.

Dit houdt in dat hij:

  • het probleem in zijn theoretische en praktische dimensie kan vatten;
  • de informatie vereist om dit probleem op te lossen kan selecteren en hanteren;
  • de meest geschikte oplossingsmethode kan kiezen en deze in praktijk kan brengen;
  • de gemaakte keuzes, genomen beslissingen en besluiten kan rapporteren.

 

Onderwerp (korte omschrijving)

Ontwikkelen van een testbank voor afsluiters

 

Situering en probleemstelling :

Op de kerncentrale worden veiligheidskleppen getest en ingesteld aan de hand van een testbank op lucht. Een algemene testopstelling om afsluiters te testen op doorlaten en/of om een druktest uit te voeren, is er niet.

Doelstellingen :

Het doel van dit eindwerk bestaat erin om een testbank te ontwikkelen waarmee mecaniciens op éénvoudige wijze afsluiters kunnen testen. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van de bestaande test mogelijkheden voor veiligheidskleppen en het moet kunnen dienen voor de meeste van de geïnstalleerde afsluiters.

De testbank zal moeten bestaan uit een opspanmechanisme waarbij verschillende types afsluiters (verschillende afmetingen) moeten kunnen vastgeklemd worden.

 

Vereiste kennisdomeinen :  Mechanica

Diploma/Richting/Jaar:  Bachelor (Electro)mechanica

 

Mogelijke stageperiode : schooljaar ‘23-24

Adres: Kerncentrale DoelHAVEN 1800, 9130 DOEL

Ben je geïnteresseerd in deze stage en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega marie.braeckmans@external.engie.com

 

 

#studentbe

 

 

Job Requisition ID on SAP SF
894
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Contract Type
Job Contract
Job Employee Type
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization