Retour

Field Technieker Generatoren

Date de publication : 18/04/2024

Requisition ID : 26758


Field Technieker Generatoren

EMS (European Maintenance Support) is een onderdeel van de ENGIE Groep dat gespecialiseerde onderhoudswerkzaamheden uitvoert over België en verspreid in Europa (voornamelijk Nederland en Frankrijk). Binnen het team van Powertrain (Generatoren) gaan we op zoek naar een Field technieker generatoren die zich wil ontplooien tot specialist in het vak.

 

Ben je gebeten door techniek? Sleutel je graag aan mechanische en elektrische componenten en ben je klaar om expertise op te bouwen binnen rotating equipment?

 

Solliciteer dan via bovenstaande knop voor onze functie van Field technieker generatoren, of via de digital assistant B-ENGIE (knop onderaan)

 

WIJ BIEDEN JOU als Field technieker generatoren

 

 • Een hoogtechnologische werkplek waar passie voor techniek centraal staat.
 • Een werkomgeving waarin veiligheid steeds op de eerste plaats komt.
 • Een aangename werksfeer en een topteam van +/- 40 techniekers onder leiding van Kris Matthys.
 • Vrijheid en zelfstandigheid om het werk zelf te plannen waardoor je een gezond evenwicht kan houden tussen werk en privé.
 • Heel veel variatie in de job dankzij de verschillende locaties waar we actief zijn, de verschillende types machines waarmee we werken (Siemens, Alstom, Brush, …) en de verschillende klanten die we bedienen (zowel de centrales van ENGIE als industriële klanten).
 • Tal van kansen om jezelf te ontwikkelen, dankzij een uitgebreide opleiding on-the-job en de mogelijkheid om andere competenties te verwerven naar keuze (elektrische metingen, aansturen van teams, projectplanning, …)
 • Nauwgezette begeleiding vanaf dag 1 door een toegewezen meter of peter.
 • Een stabiel bedrijf dat werkzekerheid biedt.
 • Een bediendencontract (38u) van onbepaalde duur met een competitief salarispakket, bestaande uit:
  • een basisloon dat maandelijks geïndexeerd wordt en aangevuld wordt met verschillende premies afhankelijk van het werkregime (shiftpremie), de plaats waar je werkt (mobiliteitspremie) en het aantal gewerkte overuren (overurenpremie en compensatie door verlofdagen).
  • Jaarlijkse salarisverhoging in januari volgens barema’s van de energiesector
  • Jaarlijks dubbel vakantiegeld, collectieve bonus en een eindejaarspremie.
  • 20 verlofdagen + 13 ADV dagen + alle dagen ter compensatie van gepresteerde overuren.
  • Medische onkosten worden terugbetaald voor jou en jouw gezinsleden.
  • Hospitalisatieverzekering en aanvullend pensioenplan
  • Gsm en data abonnement
  • Maaltijdcheques €8

JOUW PROFIEL als Field technieker generatoren

 

 • Je bent mechanisch en/of elektrisch geschoold (A2/bachelor/graduaat elektromechanica, elektronica, elektrotechnieken), ervaring in het onderhoud van generatoren is een pluspunt.
 • Je spreekt vloeiend Engels én bent bereid om basisniveau (A2) te behalen voor Frans of Nederlands.
 • Je bent flexibel wat betreft werkuren en werkplaats. Wisselende uurroosters (dag, ploegen, weekends) zie jij als ‘part of the job’. Je bent bereid om werkzaamheden op onze verschillende sites in België en in het buitenland uit te voeren (voornamelijk Frankrijk en Nederland, max. 30%).

 

JOUW UITDAGING als Field technieker generatoren

 

Als Field technieker generatoren werk je actief mee aan diverse onderhoudsprojecten, revisies en interventies. Extra uitdagend aan de job is dat geen enkele dag dezelfde is.

 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren én het uitvoeren van mechanische onderhoudswerkzaamheden aan industriële generatoren en hulpsystemen.
 • Bij de start van een nieuwe werf ben je betrokken bij de voorbereiding en bepaal je samen met de expert-ingenieurs van ons team de aanpak, planning en scope van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Afhankelijk van het project neem je ofwel de rol als werfleider op of de rol als field technieker (of beide).
 • In de rol als werfleider verzorg je de coördinatie en uitvoering en sta je in voor het bepalen van resources, bestellen van materiaal en de correcte en tijdige opvolging hiervan.
 • Tijden de uitvoering werk je samen met een team van techniekers, bestaande uit zowel collega’s als onderaannemers.
 • Je staat in voor de controle en rapportering van de vereiste werkzaamheden en draagt voortdurend zorg voor de veiligheid van jezelf én van jouw collega’s.
 • Bij ongeplande werven of incidenten neem je deel aan interventies, analyseer je problemen en sleutel je aan de generatoren met als doel om het probleem op te lossen.

 

INTERESSE

 

Contacteer Nancy via mail: nancy.melin@external.engie.com

 

ID de l'offre d'emploi
26758
Langue sur SAP SF
nl_NL
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Retour

Technicien de terrain en générateurs

Date de publication : 18/04/2024

Requisition ID : 26758


Technicien de terrain en générateurs

EMS(European Maintenance Support) est une entité du Groupe ENGIE qui effectue des travaux de maintenance spécialisés en Belgique et ailleurs en Europe (principalement aux Pays-Bas et en France). Pour notre équipe Powertrain (Générateurs), nous recherchons un Technicien de terrain Générateurs (m/f) qui souhaite devenir un spécialiste dans le domaine.

 

Vous êtes un mordu de technologie ? Vous aimez travailler sur des composants mécaniques et électriques et cela vous tenterait de devenir un expert en machines tournantes ?

 

Alors, appuyez sur le bouton ci-dessus et posez votre candidature pour le poste de Technicien de terrain en générateurs, ou servez-vous de l'assistant numérique B-ENGIE (bouton ci-dessous).

 

NOUS VOUS PROPOSONS un poste de Technicien de terrain spécialisé en générateurs

 

 • Un lieu de travail à technologie de pointe et marqué par la passion de la technique.
 • Un environnement de travail où la sécurité vient toujours en premier.
 • Une atmosphère de travail agréable et une équipe performante de +/- 40 techniciens dirigée par Kris Matthys.
 • Une grande liberté et beaucoup d’autonomie pour planifier vous-même votre travail, ce qui vous permettra de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
 • Un travail très varié sur les différents sites où nous opérons, sur différents types de machines (Siemens, Alstom, Brush, etc.) et pour les nombreux clients auxquels nous rendons service (centrales électriques d'ENGIE et clients industriels).
 • De nombreuses possibilités de développement personnel, grâce à une formation approfondie sur le tas et aux possibilités d'acquérir d'autres compétences de votre choix (mesures électriques, gestion d'équipe, planification de projets, etc.)
 • Accompagnement dès le premier jour par une marraine ou un parrain désigné.
 • Une entreprise stable, gage de sécurité d'emploi.
 • Un contrat d'employé (38 h) à durée indéterminée assorti d’un package salarial compétitif, comprenant :
  • Un salaire de base indexé mensuellement et complété par diverses primes en fonction du régime de travail (prime de poste), du lieu de travail (prime de mobilité) et du nombre d'heures supplémentaires effectuées (prime d'heures supplémentaires et compensation par des jours de congé).
  • Augmentation annuelle des salaires en janvier selon les barèmes du secteur de l'énergie.
  • Double pécule de vacances annuel, prime collective et prime de fin d'année.
  • 20 jours de congé + 13 jours RTT + jours ouvrables ordinaires pour compenser les heures supplémentaires effectuées.
  • Remboursement des frais médicaux pour vous et les membres de votre famille.
  • Assurance hospitalisation et régime de retraite complémentaire.
  • GSM et forfait de données
  • Tickets-repas 8 €

VOTRE PROFIL de Technicien de terrain Générateurs

 

 • Vous avez une formation en mécanique et/ou électricité (A2/bachelor/graduat en électromécanique, électronique, électrotechnique) ; une expérience dans la maintenance de générateurs est un plus.
 • Vous parlez couramment l'anglais et êtes prêt à obtenir le niveau de base (A2) en français ou en néerlandais.
 • Vous êtes flexible en termes d'horaire et de lieu de travail. Vous considérez que les horaires variables (journée, travail en équipes, week-ends) sont un élément normal du travail. Vous êtes disposé à vous rendre sur nos différents sites en Belgique et à l'étranger (principalement en France et aux Pays-Bas, max. 30 % de votre temps de travail).

 

VOTRE DÉFI en tant que Technicien de terrain Générateurs

 

En tant que technicien de terrain spécialisé en générateurs, vous participez activement à divers projets de maintenance, révisions et interventions. Atout – et défi – supplémentaire : dans votre travail, aucun jour ne se ressemble !

 • Vous êtes chargé d’organiser, de coordonner et d'exécuter des travaux de maintenance mécanique sur des générateurs industriels et des systèmes auxiliaires.
 • Au début d'un nouveau chantier, vous participez à la préparation et, en concertation avec les ingénieurs spécialisés de notre équipe, déterminez l'approche, la planification et l'étendue des travaux à réaliser.
 • En fonction du projet, vous assumez soit le rôle de chef de chantier, soit celui de technicien de terrain (ou les deux).
 • Dans votre rôle de chef de chantier, vous vous occupez de la coordination et de l'exécution des travaux et vous êtes responsable de la définition des ressources, de la commande des matériaux et équipements, ainsi que d’un suivi correct et ponctuel.
 • Pour l'exécution, vous travaillez avec une équipe de techniciens composée de collègues et de sous-traitants.
 • Vous êtes responsable du suivi et du compte rendu des travaux requis ; vous veillez constamment à votre sécurité et à celle de vos collègues.
 • Sur les chantiers non planifiés ou en cas d’incidents imprévus, vous participez aux interventions, vous analysez le problème et vous travaillez sur les générateurs afin de remédier à la situation.

 

INTÉRESSÉ(E) ?

Alors, contactez Nancy via mail: nancy.melin@external.engie.com

ID de l'offre d'emploi
26758
Langue sur SAP SF
fr_FR
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Retour

Technician High Voltage

Date de publication : 28/03/2024

Requisition ID : 24619


Technician High Voltage

Welkom bij ENGIE THERMAL Europe! Deze operationele entiteit van ENGIE heeft de ambitie om een sleutelrol te spelen in de transitie naar een koolstofneutrale economie!

EMS (European Maintenance Support), staat in voor het gespecialiseerd onderhoud van o.a. turbines, generatoren, hoogspanningsinstallaties en ketels van energiecentrales. Om onze expertise verder uit te breiden zijn we binnen het team HVS, onderdeel van EMS, op zoek naar een Technieker High Voltage (M/V).

 

JOUW UITDAGING als Technieker High Voltage

 • Je krijgt de kans om aan unieke projecten op unieke locaties jouw hands-on technische skills te laten zien.
 • Je staat in voor het onderhoud van hoog- en middenspanningsmateriaal (vermogenschakelaars, koppelschakelaars, scheidingschakelaars en transformatoren), en dit binnen het klassieke en nucleaire machinepark van Engie (centrales, on- en offshore windmolenparken) en haar industriële klanten.
 • Na verloop van tijd groei je in jouw rol en krijg je de kans om ook zelf van A tot Z de werfvoorbereiding te voorzien: je bereid de interventie voor, contacteert indien nodig de contractanten/leveranciers en maakt na uitvoering hierover een verslag.
 • Je werkt nauw samen met jouw team en in elke fase van jouw project draag je voortdurend zorg voor de veiligheid en gezondheid van jezelf én van je collega’s!

 

JOUW PROFIEL als Technieker High Voltage

 • je studeerde af als Bachelor Elektriciteit of Elektromechanica (of gelijkwaardig door ervaring), een eerste ervaring met werken in hoogspanningscircuits is een troef.
 • Uiteraard heb je een bewezen interesse in elektriciteit en ben je bereid om je hierin verder te verdiepen.
 • Een goede kennis van het Engels is een must. Daarnaast spreek je goed Nederlands en beschik je over een basiskennis Frans.
 • je bent mobiel en flexibel:
  • je bent bereid om in onvoorziene omstandigheden bijstand te verlenen waar nodig.
  • je kan ongeveer 10 tot 30% per jaar doorbrengen in het buitenland (voornamelijk Europa) en je bent bereid om offshore activiteiten te doen.
  • je beschikt over een rijbewijs B
 • Je hebt een sterk veiligheids- en milieubewustzijn.

 

WE BIEDEN JOU als Technieker High Voltage

 

 • Een boeiende en uitdagende functie waarin je kan bijdragen aan sector in volle transitie en het doel om koolstofneutraal te worden in de toekomst.
 • Een gevarieerde functie en de mogelijkheid om op verschillende locaties te werken: zowel binnen- als buitenland (10 tot 30% van jouw tijd met een sterke focus op de EU-landen).
 • Een gemotiveerd en ervaren team bestaande uit 17 teamleden, dat jou ondersteund en begeleid in jouw rol. We houden ervan om succes samen te vieren.
 • Een brede waaier van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • De mogelijkheid om te groeien in jouw rol en een persoonlijk ontwikkelingsplan te volgen.
 • Een uitdagende carrière, met tal van mogelijkheden binnen de ENGIE-groep, een internationale energiespeler waarvan EMS deel uitmaakt.
 • We geven prioriteit aan interne mobiliteit door nieuwe vacatures eerst voor te leggen aan onze medewerkers.
 • Oog voor work-life balance, met flexibele werkuren.
 • Een breed scala aan formele en informele netwerken die jouw professionele carrière ten goede komen.
 • Een zeer concurrerend salarispakket in lijn met jouw kennis en ervaring.
 • Dit wordt verder aangevuld met tal van secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder: GSM + abonnement, verschillende premies, maaltijdcheques, verzekering ambulante zorgen, hospitalisatieverzekering, aantrekkelijk pensioenplan, 13 ADV-dagen, een dienstwagen voor woon-werkverkeer …

 

JOUW HR-CONTACTPERSOON

Nancy Mélin - nancy.melin@external.engie.com

 

MEER OVER ONS

 

ENGIE THERMAL Europe, een operationele entiteit van ENGIE Group, is expert in vele vakgebieden van de energiesector: zo’n 1400 medewerkers beheren, onderhouden, en doen de uitbating van grootschalige, zeer flexibele en performante aardgas-, biomassa-, waterkracht- en warmtekrachtkoppeling-eenheden van ENGIE in 7 Europese landen (België, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en het VK). Ook nieuwe toepassingen zoals energiezekerheid via grote batterijen of power-to-gas-projecten (waterstof, biomethaan, …) kan deze entiteit ontwikkelen.

Op deze wijze wil ENGIE THERMAL Europe het elektriciteitsnet ondersteunen ter aanvulling op hernieuwbare energie, én helpt zij grote industriële klanten om de transitie te maken naar het meest energie-efficiënte productieproces inclusief het aanzienlijk reduceren van hun CO2-uitstoot! Be a key enabler of the transition towards carbon-neutral economy

ID de l'offre d'emploi
24619
Langue sur SAP SF
nl_NL
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Retour

Technician High Voltage

Date de publication : 28/03/2024

Requisition ID : 24619


Technician High Voltage

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d’ENGIE a l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone !

EMS (European Maintenance Support) se charge de lamaintenance spécialisée de multiples machines telles que turbines, générateurs, installations à haute tension et chaudières de centrales électriques. Afin d'élargir encore notre expertise, nous recherchons, pour compléter l'équipe HVS qui fait partie d'EMS, un Technicien en Haute Tension (H/F).

VOTRE DÉFI en tant que Technicien en Haute Tension

 • Vous aurez l'occasion de travailler sur des projets uniques dans des lieux uniques pour mettre en valeur vos compétences techniques pratiques.
 • Vous serez responsable de la maintenance d’équipements haute et moyenne tension (disjoncteurs, disjoncteurs de couplage, sectionneurs et transformateurs), et ce au sein du parc conventionnel et nucléaire d'Engie (centrales électriques, parcs éoliens terrestres et offshore) et de ses clients industriels.
 • Au fil du temps, vous évoluerez dans votre rôle et aurez l'occasion d'assurer vous-même la préparation du chantier de A à Z : vous préparerez l'intervention, contacterez les entrepreneurs/fournisseurs si nécessaire et établirez un rapport à ce sujet après l'exécution.
 • Vous travaillez en étroite collaboration avec votre équipe et, à chaque étape de votre projet, vous veillez constamment à votre sécurité et à votre santé ainsi qu'à celles de vos collègues !

VOTRE PROFIL de Technicien en Haute Tension

 • Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier en électricité ou en électromécanique (ou équivalent par l'expérience), une première expérience dans le domaine des circuits à haute tension est un atout.
 • Bien entendu, vous êtes passionné par l'électricité et vous êtes prêt à approfondir vos connaissances dans ce domaine.
 • Une bonne connaissance de l’anglais est indispensable. En outre, vous parlez bien le néerlandais et avez une connaissance de base du français.
 • Vous êtes mobile et flexible :
  • vous êtes prêt à fournir une assistance en cas de besoin dans des circonstances imprévues.
  • vous pouvez passer environ 10 à 30 % de votre temps par an à l'étranger (principalement en Europe) et vous êtes prêt à exercer des activités à l'étranger.
  • vous êtes en possession d’un permis de conduire B
 • Vous êtes très sensibilisé(e) à la sécurité et à l'environnement.

NOUS VOUS OFFRONS dans vos fonctions de Technicien en Haute Tension

 • Un poste passionnant et stimulant où vous pouvez contribuer à développer un secteur en pleine transition et à atteindre l'objectif de la neutralité carbone dans les années à venir.
 • Un poste varié et la possibilité de travailler à différents endroits : aussi bien en Belgique qu’à l'étranger (10 à 30 % de votre temps, essentiellement dans les pays de l'UE).
 • Une équipe motivée et expérimentée composée de 17 membres, qui vous soutiennent et vous guident dans votre rôle. Nous aimons célébrer les succès ensemble.
 • Un large éventail de possibilités de formation et de développement.
 • La possibilité d'évoluer dans votre fonction et de suivre un plan de développement personnel.
 • Une carrière stimulante, avec de nombreuses opportunités au sein du groupe ENGIE, un acteur international de l'énergie dont fait partie EMS.
 • Nous donnons la priorité à la mobilité interne en soumettant les nouveaux postes vacants dans un premier temps à nos collaborateurs.
 • Nous veillons à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en proposant des horaires de travail flexibles.
 • Un large éventail de réseaux formels et informels qui profiteront à votre carrière professionnelle.
 • Une rémunération très compétitive en fonction de vos connaissances et de votre expérience.
 • À cela s'ajoutent de nombreux avantages extralégaux, notamment : GSM + abonnement, diverses primes, chèques-repas, assurance soins ambulatoires, assurance hospitalisation, plan de pension attractif, 13 jours de RTT, véhicule de société pour les déplacements domicile-travail...

 

VOTRE CONTACT RH

 

Nancy Mélin – nancy.melin@external.engie.com

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOUS

 

ENGIE THERMAL Europe, une entité opérationnelle du Groupe ENGIE, maîtrise de nombreux domaines du secteur de l’énergie : quelque 1400 collaborateurs gèrent, entretiennent et exploitent les unités de gaz naturel, de biomasse, d'hydroélectricité et de cogénération à grande échelle, très flexibles et très performantes d'ENGIE dans sept pays d’Europe (Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Royaume-Uni). De nouvelles applications telles que la sécurité énergétique par le biais de grandes batteries ou des projets de conversion de l'énergie en gaz (hydrogène, biométhane, etc.) peuvent également être développées par cette entité.

ENGIE THERMAL Europe vise ainsi à soutenir le réseau électrique pour compléter les énergies renouvelables, ainsi qu'à aider les grands clients industriels à passer au processus de production le plus efficace sur le plan énergétique, notamment en réduisant de manière significative leurs émissions de CO2 ! Jouez un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone !

ID de l'offre d'emploi
24619
Langue sur SAP SF
fr_FR
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Retour

Expert Metallic Materials (F/M/X)

Date de publication : 06/06/2024

Requisition ID : 25201


Expert Metallic Materials (F/M/X)

Linkebeek, Belgium – NUC Metallic Materials

 

 

Are you excited about embarking on our journey towards a carbon-neutral world?

 

We are seeking a collaborative individual who is passionate about making a positive impact on ENGIE Laborelec's success and overall performance. If you have a deep interest in energy transition, power generation, and technology, we urge you to explore this opportunity.

 

Bring your expertise, grow with us and build your career in safe and diverse environment.

 

 

 

Who are we?

 

ENGIE Laborelec is a research and expertise center focused on electrical power technology, with a team of over 370 employees from different background. We are part of the ENGIE Group, and more particular the newly created entity called ENGIE Research & Innovation. We support the entire electricity value chain, providing customized solutions to a diverse range of customers from various fields and industries. We are dedicated to achieving a net zero carbon future and finding sustainable solutions.

 

 

About the team

 

Laborelec's Metallic Materials Team is specialized in solving metal-related issues encountered by nuclear, thermal and renewable power plants, and in development of metal expertise for new energy solutions. Our primary task is to boost power plant reliability by analyzing and preventing damage, determining the life span of critical components and analyzing failure cases in the field. This work is complemented with long-term research and innovation projects for evolving (renewable) energy businesses and technologies.

 

 

 

What you’ll be doing

 

Your responsibilities as Expert Metallic Materials

 

 • You will be involved on metal degradation and ageing issues, offering the opportunity to build up practical experience in the field and to enhance technical knowledge in one or more areas;
 • You act as technical consultant and project engineer for (complex) metal related problems and incidents. This encompasses examining customer queries, collecting the required technical information, elaborating inspection programs for on-site and lab testing, coordinating on-site interventions and lab analyses, interpreting and presenting results;
 • You work on failure and root cause analyses, and you will make recommendations to the customers in order to increase process quality, plant reliability and lifetime;
 • You will grow in your field of expertise and beyond by continuous on-the-job learning and by training opportunities;
 • You will collaborate across Laborelec's various departments and areas of expertise, and will be in direct contact with our various customers, both nationally and internationally.;

You work for nuclear power plants, in addition to conventional and renewable energy plants, and you will solve material issues for industrial installations around the world

You will work alongside a supportive team, and will have access to professional development opportunities to help you grow in your career.

 

 

If you identify with any of the following, we encourage you to apply! Do you?

 

 • Have a master or PhD in material, mechanical or chemical engineering and a relevant experience in material analysis; expertise in failure analysis and root cause analysis is an asset;
 • Have passion about technology and are you eager to learn;
 • Demonstrate strong analytical skills, are you realistic/hands-on and have a pragmatic approach;
 • Share your knowledge, are you a team player and do you look for solutions with colleagues;
 • Have flexibility and are willing to travel to carry out work on-site (1 to 2 times a week to Doel and Tihange, including in nuclear installations, with international trips of about a week)
 • Take a proactive approach, are you stress-resistant and can you cope with short deadlines and can handle unexpected situations;
 • Independently manage your projects; do you keep track on time, scope and budget;
 • Take part on different projects/subjects in parallel;
 • Show customer-focus, creativity and are you able to organize your own work;
 • Have high ethical standards and an inherent safety-conscious attitude;
 • Communicate Dutch and/or French and English, or could become fluent quickly;
 • Have a Nuclear clearance ( it’s an advantage).
 • Hold a driving licence 

 

 

 

Here's a taste of what Laborelec offers you

 

 • Flexible Working Environment: A green campus and hybrid workspace (3 days home working/week)  offering flexibility for a good work/life balance 
 • Employee Resource Groups: An exciting position in a leading research and expertise centre, with the possibility of further career development within ENGIE. 
 • An inspiring work environment: with ambitious colleagues and from different background
 • Learning & Development: Growth is a big reason people choose to join our team. We provide opportunities through lunch and learns, training, coaching, mentorship programs, and workshops.
 • Benefits: 34 leave days, 5 days free care for sick children , linen ironing service...
 • Wellness: You will have access to our fun room and fitness space for your enjoyment and well-being

 

 

 

Where we work

Our headquarters is based in Belgium (Linkebeek, near to Brussels), and we have several branches in Europe (France, Germany & the Netherlands), LATAM (Chile) and MESCAT (KSA & UAE)

 

 

 

 

Our values : The 4B’s

 

Be You, At Laborelec, we encourage you to be yourself and allow your skills and knowledge to shine through.

Be Safe, keeping our employees safe is our top priority.

Become, as a Laborelec employee, you can build your career.

Belong, join our dynamic community at Laborelec and become an integral part of our team. ​​​​

 

 

 

Our commitment

At ENGIE Laborelec, we are committed to building a team that reflects the diversity of the communities we serve, including people of all races, genders, ages, religions, disabilities, and sexual orientations.

 

 

 

We'd love to hear from you if this opportunity sparks your interest.

Your HR contact:

 

Isabelle Croiset

 

E-mail: isabelle.croiset@external.engie.com

 

 

ID de l'offre d'emploi
25201
Langue sur SAP SF
fr_FR
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization