Alternative text

Covid-19: Bericht van Jean-Pierre Clamadieu aan de aandeelhouders

By ENGIE - 02 April 2020 - 11:12

Jean-Pierre Clamadieu, Voorzitter van de Raad van Bestuur van ENGIE

Geachte aandeelhouders,

 

De wereld wordt geconfronteerd met een pandemie van ongekende omvang die een gezondheids- en economische crisis tot gevolg heeft.

 

Ik wil eerst en vooral de nadruk leggen op de fundamentele rol die uw Groep speelt in het beheer van infrastructuren en installaties, die essentieel zijn voor het dagelijks leven, de gezondheid, de bevoorrading en, meer in het algemeen, het in stand houden van de economische activiteit in de best mogelijke bedrijfsomstandigheden. Deze continuïteit van de activiteiten is gebaseerd op een aangepaste organisatie van het werk met respect voor de maatregelen ter bescherming van de gezondheid, waarbij de Groep absolute prioriteit geeft aan de veiligheid en gezondheid van al haar stakeholders, in het bijzonder haar medewerkers. Ik wil u graag laten getuigen van de voorbeeldige inzet van het management en alle medewerkers van ENGIE bij het beheer van deze crisis.

 

Velen onder u hebben hun bezorgdheid over de effecten van deze crisis op hun Groep aan ons kenbaar gemaakt. Uw bezorgdheid is volledig terecht en werd besproken tijdens de Raad van Bestuur van 1 april.  

 

Als antwoord op de gezondheids- en economische crisis heeft uw Groep de volgende beslissingen genomen:

  • een aanpassingsplan om de werknemers te beschermen en de essentiële diensten van de Groep in stand te houden
  • een versterking van de liquiditeiten met in het bijzonder een recente plaatsing van 2,5 miljard euro in obligaties
  • een intrekking van de financiële doelstellingen voor 2020
  • het behoud van de Algemene Vergadering zoals voorzien op 14 mei, in een formaat op afstand, zonder fysieke aanwezigheid
  • een annulering van de dividenduitkering die moest gestort worden voor 2019.

 

De studie van de effecten van de huidige gezondheids- en economische crisis heeft de Raad van Bestuur overtuigd van de capaciteit van de Groep om een sterke balans en liquiditeit te behouden en deze crisis te doorstaan. Toch hebben de onzekerheden over de duur en de draagwijdte hiervan, evenals de manier waarop deze crisis een blijvende invloed zal hebben op een aantal van onze activiteiten, met name de Klantenoplossingen, waarvoor normaal talrijke teams op het terrein worden ingezet, ons doen besluiten om de in mei voorziene dividenduitkering over 2019, hetzij 1,9 miljard euro, te annuleren.

 

De Raad is zich ten zeerste bewust van de aanzienlijke inspanning die wordt gevraagd van de aandeelhouders in een context die reeds gekenmerkt is door de beursval. Deze beslissing, die is genomen in een geest van voorzichtigheid en verantwoordelijkheidszin ten opzichte van de onderneming en haar stakeholders, geeft de Groep de nodige financiële flexibiliteit om zo snel mogelijk de weg terug te vinden naar duurzame groei zodra de crisis voorbij is en om opnieuw dividenden te kunnen uitkeren aan haar aandeelhouders.  

 

U weet dat ENGIE veel belang hecht aan de kwaliteit van haar relatie met u en de Algemene Vergadering is hiervoor een belangrijk moment. De Groep zal er vooral op letten dat de rechten van de aandeelhouders in de huidige context gerespecteerd worden. Wij laten u weldra weten hoe u kunt deelnemen aan de Algemene Vergadering van 14 mei, die op afstand wordt georganiseerd zonder fysieke aanwezigheid. In deze buitengewone omstandigheden kunt u rekenen op de beschikbaarheid van het team Aandeelhoudersrelaties, dat klaarstaat om u bij te staan en uw vragen te beantwoorden.

 

Ten slotte ontmoet ik u graag tijdens aandeelhoudersvergaderingen zodra dit mogelijk is in het tweede semester.

 

Hier vindt u het persbericht met betrekking tot de maatregelen die door de Groep worden genomen in de strijd tegen de huidige gezondheids- en economische crisis, dat op 1 april 2020 werd bekendgemaakt.

 

Beste aandeelhouders, u kunt rekenen op de inzet van de Raad van Bestuur en op mijn persoonlijke engagement om de Groep in staat te stellen deze crisis te overwinnen en de weg terug te vinden naar duurzame groei.

 

Jean-Pierre Clamadieu
Voorzitter van de Raad van Bestuur van ENGIE