SAP SuccessFactors id
NE0050
  Back

Instalator debutant

Posting date : 18/06/2024

Requisition ID : 30286


Instalator debutant

DISTRIGAZ SUD RETELE recruteaza!

 

INSTALATOR DEBUTANT – 1 post

FOL COMPLEX 1 DOLJ, SECTOR DOLj +OLT

LOCATIE CRAIOVA

 

Distrigaz Sud Rețele, filiala a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană cu atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor, fără experiență, pentru a se alătura echipelor noastre în calitate de  Instalator debutant. Contractul de muncă va fi încheiat pe perioadă determinată de timp de 12 luni cu posibilitate de prelungire.

 

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

Sub supravegherea mentorului, vei executa lucrări programate și neprogramate specifice domeniilor de activitate de Exploatare Rețea și Tehnic Clientelă, în conformitate cu Legea Energiei și a Gazelor Naturale, Normele Tehnice în vigoare, Politica de Mentenanță a Societății, procedurile și instrucțiunile de lucru specifice proceselor de Exploatare Retea (mentenanta preventiva si mentenanta corectiva), în vederea exploatării în condiții de siguranță a sistemului de distribuție gaze naturale, reducerea pierderilor și a costurilor, pentru asigurarea satisfacției clienților interni și externi, cu îndeplinirea obiectivelor de performanță calitativă și cantitativă stabilite la nivel de unitate organizațională.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii generale;

 

Constituie avantaj:

 • Permis de conducere categoria B;
 • Calificare în meseria de instalator gaze;
 • Experiență 1 an în exploatarea sistemului de distribuție de gaze naturale.

 

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf

Job Requisition ID on SAP SF
30286
Organization
Language on SAP SF
en_US
Degree
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Expert SSM Operational

Posting date : 17/06/2024

Requisition ID : 23999


Expert SSM Operational

DISTRIGAZ SUD REȚELE recrutează!

 

TEHNICIAN OPERAȚIONAL SSM 

 

BUCUREȘTI,  PLOIEȘTI, BRAȘOV,  PITEȘTI, CONSTANȚA, 

 

 

 

 

Distrigaz Sud Rețele, filială a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană care să se alăture echipei de SSM, în calitate de EXPERT SSM OPERAȚIONAL.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajați remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei asigura suportul necesar experților SSM:
  • pentru definirea cerințelor de Securitate și Sănătate în muncă din faza de proiectare, inclusiv pentru includerea în bugetul proiectului a tuturor echipamentelor și altor componente  asociate cerințelor SSM;
  • în etapa de precalificare și de evaluare a ofertei (sub)contractanților/furnizorilor în timpul procesului de selecție și în definirea criteriile H&S relevante ca parte a procedurii de selecție (chestionar dedicat RFI);
  • pentru descrierea obiectivelor SSM și conceperea indicatorilor de performanță SSM pentru proiect.
 • Vei evalua riscurile de sănătate și securitate și te vei asigura că acestea sunt încorporate în mod corespunzător în managementul riscurilor proiectului; vei acorda suport în evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
 • Vei coordona dezvoltarea și punerea în aplicare a Planului de management în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Vei comunica cerințele contractuale SSM, stabilite din faza de proiectare, inclusiv evaluările de riscuri, către toate persoanele implicate în implementarea proiectului;
 • Vei asigura alinierea sistemelor de management SSM ale părților implicate, pe toată durata de pregătire și execuție a lucrărilor
 • Vei face instruiri colective în domeniul SSM, pentru personalul  (sub)contractorilor, în conformitate cu prevederile contractuale
 • Te vei asigura că planul de intervenție în caz de urgență, exercițiile de gestionare a crizelor și procedurile de investigare a incidentelor există și sunt puse în aplicare în faza de execuție
 • Vei menține legătura cu echipele SSM ale (sub)contractorilor și te vei asigura că există o înțelegere comună a domeniului de aplicare/specificațiilor pentru cerințele de SSM
 • Vei participa la efectuarea de investigații adecvate a incidentelor și accidentelor produse în cadrul șantierului și vei transmite constatările/lecțiile învățate
 • Vei realiza activitatea de monitorizare, inspecții, audituri în scopul verificării respectării cerințelor SSM incluse în contract și asigurarea faptului că activitățile sunt controlate în mod adecvat și că orice abatere de la metodele de lucru planificate este evaluată în mod corespunzător, înainte de implementare

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
 • Curs inspector securitate și sănătate în muncă, durata de minimum 80 de ore;
 • Experiență minim 2 ani în activitățile de teren specifice construcțiilor;
 • Experiență minim 6 luni  în activități care presupun proiecte tehnice și lucrul cu prestatorii de servicii/ constructori;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Cunoștinte privind legislația domeniului de activitate;
 • Cunoștinte Pachet Office (Excel, Word, PowerPoint) și SAP;
 • Competențe de gestionare a relației cu clientul și a situațiilor conflictuale;
 • Capacitate de organizare, analiză și sinteză;
 • Comunicare clară și convingătoare, atât verbal cât și în scris;
 • Capacitatea de lucru sub presiunea timpului și disponibilitatea la sarcini neplanificate;
 • Capacitate de analiză, sinteză, previziune și planificare;
 • Atitudine proactivă în previzionare, în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor;
 • Exigență, rigoare profesională;
 • Orientare spre performanță.

 

Reprezintă avantaj:

 • Studii superioare tehnice finalizate cu diplomă de licență;
 • Experiență minim 2 ani în activitățile de teren specifice domeniul gazelor naturale;
 • Curs evaluator de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • Experiență în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Cunoștințe de limba engleză, nivel mediu.

       

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

 

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf

 

Job Requisition ID on SAP SF
23999
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Operator Uscare Gaze

Posting date : 20/06/2024

Requisition ID : 29620


Operator Uscare Gaze

 

 

OPERATOR USCARE GAZE – 1 post

COMPARTIMENT USCARE GAZE

 

TÂRGU MUREȘ

DEPOMUREȘ

 

Depomureș, companie din grupul ENGIE, are ca obiect principal de activitate înmagazinarea gazelor naturale în depozitul Târgu Mureș.

 

În prezent, căutăm o persoană cu experiență în domeniul înmagazinării gazelor naturale pentru a se alătura COMPARTIMENTULUI USCARE GAZE, în calitate de OPERATOR USCARE GAZE în locaţia Corunca, judeţul Mureş.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un ENGIE mai bun. Totul începe cu angajați remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei urmări funcționarea aparatelor de măsură și control de la Stația U.G. și vei anunța orice defecțiune constatată.
 • Vei efectua operații de separare a impurităților antrenate (apă, condensat), la instalațiile Stației U.G. colectându-le separat.
 • Vei urmări și controla încadrarea parametrilor de funcționare a Stației U.G. pe timpul derulării procesului de tratare gaze și regenerare în limitele prescrise.
 • Vei executa manevrele care asigură continuitatea procesului de tratare (uscare) a gazelor tranzitate prin Stația U.G. (schimbarea de ciclu tratare-regenerare).
 • Vei executa manevrele de izolare a Stației U.G., de dirijare a gazelor pe ocolitor și de evacuare a gazelor din Stația U.G., prin dirijarea și arderea acestora la coș, atunci când situația o cere (defecte majore sau inițierea lucrărilor de  revizie a Stației U.G.).
 • Vei primi și preda serviciul la locul de muncă, pe bază de proces verbal, în care vei consemna situația Stației U.G. și a instalațiilor din grup, defecțiunile și intervențiile ce s-au executat la acestea, precum și alte precizări legate de activitatea ta. 
 • Vei manevra ventilele de pe conductele colectoare la dispoziția superiorului direct, conform programelor de lucru.
 • Vei participa  la lucrările de revizie anuală a Stației U.G.
 • Program: Programul de lucru va fi organizat în 2 schimburi: 12/24,  pe perioada ciclului de extracţie gaze naturale (noiembrie-martie), conform graficului de lucru aprobat şi se derulează în intervalul orar: 08:00-20:00, respectiv un singur schimb, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în intervalul orar: 07:30-15:30, pe perioada ciclului de injecţie gaze naturale (aprilie-octombrie).

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii medii de specialitate;
 • Autorizație gaze naturale grad EGT;
 • Experiență minimum 2/3 ani în domeniul înmagazinării gazelor naturale;
 • Experiență în operarea de instalații de petrol/gaze sau similare;
 • Experiență în monitorizarea de instalații prin sisteme de control;
 • Cunoștinte tehnice solide;
 • Cunoștinte privind procedurile specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora;
 • Permis AUTO.

 

Beneficii:

  • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
  • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
  • Tichete de masă;
  • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă.

 

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2022/09/ER_Nota-de-informare-Candidati.pdf

 

Despre ENGIE

Grupul de companii ENGIE Romania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producție din surse regenerabile și furnizare de energie electrică, precum și soluții verzi și servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice. ENGIE Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de 2 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de circa 22.600 km, deţin o capacitate de producție din surse verzi de 121 MW şi au 4.300 de angajaţi

Job Requisition ID on SAP SF
29620
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Tehnician Protectie Catodica

Posting date : 13/06/2024

Requisition ID : 28450


Tehnician Protectie Catodica

 

 

 

 

 

 

DISTRIGAZ SUD RETELE recrutează!

 

TEHNICIAN PROTECTIE CATODICA – 1 post

 GALATI

DEPARTAMENT MENTENANȚĂ SPECIALIZATĂ

 

Distrigaz Sud Rețele, filială a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană cu abilități tehnice, pentru a se alătura Departamentului Mentenanță specializată, în calitate de Tehnician Protectie Catodica.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei urmări desfășurarea zilnică a activităților și vei controla înregistrarea datelor specifice fiecărei activități realizate de instalatorii P.C. și de operatorii VSR; vei urmări reglarea corectă și remedierea defectelor la instalațiile de protecție catodică, repararea redresoarelor, efectuarea corectă a măsurătorilor de potențial și închiderea scriptică a lucrărilor.
 • Vei organiza executarea măsurătorilor de potențial și le vei interpreta, stabilind măsurile necesare, precum și executarea măsurătorilor de rezistivitate a solului.
 • Vei urmări încadrarea în termenele de control și supraveghere rețea stabilite în planul anual.
 • Vei asigura verificarea bunei stări de funcționare a aparatelor de măsură și vei urmări verificarea lor metrologică conform normelor (periodic sau ori de cate ori este cazul).
 • Vei întocmi bonuri de materiale necesare efectuării lucrărilor precum și bonuri de restituire, ținând evidența lor; vei urmări și vei răspunde, alaturi de personalul din cadrul compartimentului, de cantitățile de materiale scoase din magazie, precum și de restituirea în termen a materialelor nefolosite; vei asigura aprovizionarea tehnico-materială a instalatorilor P.C. și a operatorilor VSR.
 • Vei ține evidența consumului de energie electrică la stațiile de P.C., vei stabili consumurile cu delegatul furnizorului de energie electrică; vei verifica și vei aviza documentația trimisă de persoanele fizice sau juridice în vederea obținerii/acordării avizului de traseu/amplasament/principiu.
 • Vei asigura supravegherea și punerea în execuție a instalațiilor de protecție catodică, efectuarea lucrărilor de întreținere și reglare a acestora, vei controla eficienta protecției catodice.
 • Vei asigura păstrarea la zi a cartografiei; vei sesiza orice neconcordanță a situației din teren cu planurile existente;

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii medii tehnice finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Cunoștinte în domeniul activității de distribuție a  gazelor naturale – Protecție Catodică și depistări pierderi de gaze;
 • Cunoștinte MS Office: Word, Excel, Outlook;
 • Capacitate de planificare și prioritizare a activităților, capacitate de evaluare tehnică a riscurilor;
 • Contributie la realizarea obiectivelor echipei cu propriile abilități personale și profesionale;
 • Comunicare clara și convingătoare, atât verbal, cât și în scris;
 • Cunoașterea legislației în vigoare aferente domeniului de activitate;
 • Atitudine proactivă în rezolvarea problemelor;
 • Determinare și responsabilitate;
 • Exigență și rigoare profesională; corectitudine în relațiile de muncă;
 • Capacitatea de lucru sub presiunea timpului;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Meticulozitate și spirit de observație.

Constituie avantaj:

 • Autorizare ANRE EGD/EGIU sau 2 B (electric) - reprezintă avantaj;
 • Cunoștințe utilizare SAP - reprezintă avantaj.

 

       Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf

 


 

 

Job Requisition ID on SAP SF
28450
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Planificator activitate distributie

Posting date : 11/06/2024

Requisition ID : 21041


Planificator activitate distributie

DISTRIGAZ SUD RETELE recruteaza!

 

PLANIFICATOR ACTIVITATE DISTRIBUȚIE – 1 post

LOCAȚIE PLOIEȘTI

BIROU PLANIFICARE, DIRECȚIA REGIONALĂ CENTRU

 

Distrigaz Sud Rețele, filiala a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană organizată, atentă la detalii, cu abilități de comunicare, pentru a se alătura Biroului Planificare, în calitate de Planificator Activitate Distribuție.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei introduce, prelucra, transmite și asigura evidența datelor în sistemul informatic, în conformitate cu standardele operaționale ale companiei;
 • Vei genera în sistemul informatic planificarea automată a comenzilor de lucru, transmițându-le către șefii de Formații Operative de Lucru din cadrul Direcției Regionale;
 • Vei realiza dispecerizarea automată pentru activitățile de tehnic clientelă și mentenanță preventivă;
 • Vei extrage rapoarte specifice pentru întocmirea situațiilor periodice, tablourilor de bord, rapoartelor lunare pentru management, rapoartelor pentru ANRE (Auroritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei);
 • Vei verifica generarea și vei urmări transferul taxelor către furnizor pentru facturarea serviciilor prestate de Distribuitor, conform Catalogului de Servicii;
 • Vei efectua operarea în aplicația SAP a mijloacelor de măsurare montate și/sau demontate;
 • Vei emite și/sau vei prelucra comenzi pentru solicitările primite din partea consumatorilor, furnizorului, tertilor și clienților interni;
 • Vei elibera copii fișe de evidență a lucrărilor periodice de verificare și/sau revizie tehnică a instalațiilor de utilizare gaze naturale la consumatorii casnici/persoane juridice, vei verifica fisele de evidență întocmite de Operatorii Economici, vei opera datele în aplicația SAP și vei asigura arhivarea acestor fișe.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Cunoștințe de operare Microsoft Office – nivel mediu;
 • Atenție la detalii;
 • Respectarea termenelor;
 • Determinare și responsabilitate;
 • Exigență și rigoare profesională;
 • Aptitudinea de a transmite și recepta cu ușurință informațiile în scris și verbal.

 

Constituie avantaj:

 • Cunoștințele de operare bază de date SAP, PM, DM, VM, TBWeb, URGAZ, GIS;
 • Cunoștințele de flux SAP, procese exploatare rețea si tehnic clientelă;
 • Cunoștințe de operare Excel – cel putin nivel mediu.

 

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf

Job Requisition ID on SAP SF
21041
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Specialist reporting investitii

Posting date : 13/06/2024

Requisition ID : 29360


Specialist reporting investitii

 

 DISTRIGAZ SUD RETELE recrutează!

 

SPECIALIST REPORTING INVESTIȚII – 1 post

SERVICIUL URMĂRIRE INVESTIȚII

DEPARTAMENT STUDII TEHNICE ȘI INVESTIȚII   

BUCUREȘTI

 

Distrigaz Sud Rețele, filială a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Rețele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană analitică, atentă la detalii, pentru a se alătura DEPARTAMENTULUI STUDII TEHNICE ȘI INVESTIȚII, în calitate de SPECIALIST REPORTING INVESTIȚII.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Solicită în cadrul direcțiilor/departamentelor DGSR/ENGIE propunerile de CAPEX și asigura analiză și centralizarea acestora;
 • Monitorizează execuția bugetată la nivel DGSR prin rularea rapoartelor SAP, asigurând interfață cu departamentele interne, în vederea obținerii de informații și clarificării datelor prezentate în cadrul Comitetului de Investiți, COMEX, review de performance, analiză de management;
 • Colectează informații, monitorizează realizarea nivelului minim investițional asumat prin planurile de capitalizari aprobate ANRE și verifică informații/documente înainte de transmiterea acestora;
 • Pregătește bazele de raportare pentru ANRE;
 • Rulează anexele de cheltuieli în vederea pregătirii materialelor/tabelelor de reporting;
 • Derulează analize detaliate cu privire la costurile lucrărilor de investiții și înregistrarea corectă a acestora în SAP;
 • Pregătește materialele de reporting prezentate în cadrul Comitet Investiții, COMEX, Revue de performance, Analiză de management;
 • Asigura analize centralizate pe fluxul de investiții în diferite etape de la achiziție, proiectare, validare, achiziție, execuție, punere în funcțiune până la capitalizarea lucrărilor.

Cerinte:

 • Studii superioare economice/diverse;
 • Experienta minimum 1 an in domeniul gazelor naturale sau in zona financiara/reporting;
 • Cunostinte operare PC, pachet Microsoft Office;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Capacitatea de lucru sub presiunea timpului;
 • Autonomie profesionala si capacitate de organizare.
 • Atitudine proactiva in previzionare, in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor;
 • Capacitate de adaptare si disponibilitatea la sarcini neplanificate;
 • Comunicare buna.

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf 

 

Job Requisition ID on SAP SF
29360
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Instalator debutant

Posting date : 06/06/2024

Requisition ID : 7625


Instalator debutant

DISTRIGAZ SUD RETELE recruteaza!

 

INSTALATOR DEBUTANT – 1 post

LOCATIE SF. GHEORGHE

FOL COMPLEX  SF. GHEORGHE

 

Distrigaz Sud Rețele, filiala a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană cu atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor, fără experiență, pentru a se alătura echipelor noastre în calitate de  Instalator debutant. Contractul de muncă va fi încheiat pe perioadă determinată de timp de 12 luni cu posibilitate de prelungire.

 

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

Sub supravegherea mentorului, vei executa lucrări programate și neprogramate specifice domeniilor de activitate de Exploatare Rețea și Tehnic Clientelă, în conformitate cu Legea Energiei și a Gazelor Naturale, Normele Tehnice în vigoare, Politica de Mentenanță a Societății, procedurile și instrucțiunile de lucru specifice proceselor de Exploatare Retea (mentenanta preventiva si mentenanta corectiva), în vederea exploatării în condiții de siguranță a sistemului de distribuție gaze naturale, reducerea pierderilor și a costurilor, pentru asigurarea satisfacției clienților interni și externi, cu îndeplinirea obiectivelor de performanță calitativă și cantitativă stabilite la nivel de unitate organizațională.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii generale;

 

Constituie avantaj:

 • Permis de conducere categoria B;
 • Calificare în meseria de instalator gaze;
 • Experiență 1 an în exploatarea sistemului de distribuție de gaze naturale.

 

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf


 

Job Requisition ID on SAP SF
7625
Organization
Language on SAP SF
en_US
Degree
Country
Job Contract
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization