SAP SuccessFactors id
NE000
  Back

Sudor

Posting date : 15/07/2024

Requisition ID : 29604


Sudor

DISTRIGAZ SUD REȚELE recrutează!

 

SUDOR – 1 post

LOCAȚIE BUCUREȘTI

FOL COMPLEX 3

 

Distrigaz Sud Rețele, filială a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană pentru a se alătura echipei din cadrul FOL Complex 3, în calitate de  sudor.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei respecta condițiile impuse de legislația în domeniu și cele din documentațiile tehnice avizate la lucrările pe care le vei executa în zona ta de responsabilitate (conducte, branșamente, stații de reglare, posturi de reglare, contoare).
 • Vei răspunde de exploatarea, întreținerea și funcționarea în bune condiții a sculelor, utilajelor, dispozitivelor și aparaturii cu care vei fi dotat.
 • Vei răspunde de probele de rezistență și etanșeitate efectuate, precum și de sudurile, îmbinările și de înfiletările care nu pot fi probate decât în gaz cu spumă de apă și săpun sau solutii speciale.
 • Vei răspunde de controlul calității sudurilor pentru conducte de OL care se realizează vizual și, după caz, prin metode nedistructive conform proiectului de execuție avizat.
 • Vei comunica imediat către șeful ierarhic direct/ șeful de formație/ CSE/ CAD/ SE (după caz) orice disfuncționalitate depistată în cadrul sistemului de distribuție a gazelor naturale sau orice altă anomalie și vei acționa în vederea scoaterii din pericol sau a remedierii conform sarcinilor și instrucțiunilor de lucru specifice.
 • Vei identifica probleme ce pot surveni în sistemul de distribuție a gazelor naturale din zona ta de competență și vei propune soluții de rezolvare ale acestora.
 • Vei verifica sudurile efectuate și în cazul apariției unor neetanseităti vei lua măsurile necesare pentru remedierea lor.
 • Vei respecta condițiile impuse de documentația tehnică, vei alege judicios materialul de adaos, cât și regimul de lucru (tensiune, intensitate, viteză de sudură, timp de sudare, presiune, timp de răcire, etc.).
 • Vei respecta regulile de securitate ale companiei și cele legislative, precum și procedurile și instrucțiunile de lucru interne.
 • Vei asigura buna colaborare în relația cu clienții, precum și cu operatorii economici autorizați care execută lucrări în cadrul sistemelor de distribuție a gazelor naturale, firmele de construcții care execută lucrări asupra structurii rutiere, pentru a nu deteriora rețeaua de distribuție gaze naturale și pentru a nu afecta funcționalitatea elementelor de control.
 • Vei urmări lucrările realizate de terți în zona de siguranță a rețelei de distribuție, modalitățile de lucru și obligațiile pe care aceștia trebuie să le respecte atunci când realizează astfel de lucrări.
 • Vei colecta și vei depozita selectiv deșeurile generate în urmă activităților desfășurate și pe cele de la sediul unității organizaționale.
 • Vei răspunde de calitatea, legalitatea, confidențialitatea și conținutul lucrărilor pe care le vei executa.
 • Vei îndeplini și alte atribuții trasate de șeful ierarhic direct sau șeful de formație, conform reglementărilor legislative, Recunoașterea Internă a Competențelor (RIC) și procedurilor de lucru în vigoare.

 

Responsabilitati specifice, in functie de autorizare:

 • Vei pregăti echipamentele și materialele în vederea sudării în OL (generator sudură,trusa de sudură, butelii de oxigen și acetilenă, accesorii, dispozitiv de tăiat cu role, aliniatoare etc.).
 • Vei executa prinderea prin puncte de sudură a pieselor și subansamblelor, în locuri greu accesibile, precum și a profilelor de diferite grosimi.
 • Vei executa lucrări de tăiere cu flacăra oxiacetilenica a pieselor cu configurație diferită confecționate din tablă sau oțel carbon, de încălzire cu flacăra oxiacetilenica a tablelor, a țevilor, a profilelor și pieselor în vederea îndepărtării, îndoirii, borduirii, pasuirii și suprapunerii etanșe, de încărcare cu sudură a suprafețelor uzate, de îmbinare a țevilor prin sudură, de confecționare a ecliselor, a nervurilor, a rasuflatorilor.
 • Vei realiza integritatea suprafețelor încălzite și delimitarea lor clară, tăierea perfect perpendiculară și coaxialitatea pieselor de sudat.
 • Te vei ocupa de curățarea suprafețelor de sudură ale țevilor și fitingurilor (orice eventual reziduu trebuie înlăturat), precum și de alinierea extremitatilor țevilor.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Școală generală;
 • Curs calificare în meseria de sudor obligatoriu;
 • Autorizație ISCIR sudor – reprezinta avantaj;
 • Experiență minimum 1 an în exploatarea sistemului de distribuție de gaze naturale – reprezinta avantaj;
 • Cunoașterea Legislației în domeniu, normelor tehnice în vigoare, Notelor interne, procedurilor și instrucțiunilor de lucru specifice sistemului de distribuție gaze naturale (Mentenanță Preventivă, Mentenanță Corectivă, Tehnic Clientela);
 • Exigență și rigoare profesională atestată și prin ,,Autorizația de sudor”;
 • Aptitudinea de a transmite și recepta cu ușurință informațiile în scris și verbal;
 • Atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor;
 • Autorizație ANRE - instalator autorizat, conform legislației în vigoare, reprezintă avantaj.

 

 

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf

Job Requisition ID on SAP SF
29604
Organization
Language on SAP SF
en_US
Degree
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Sef formatie

Posting date : 15/07/2024

Requisition ID : 31936


Sef formatie

DISTRIGAZ SUD RETELE recruteaza!

 

ȘEF FORMAȚIE – 1 post

LOCAȚIE RAMNICU-SĂRAT

FOL COMPLEX RAMNICU-SĂRAT, SECTOR BUZĂU

 

Distrigaz Sud Rețele, filiala a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană care să aibă experiență de  minimum 1 an în domeniul distribuției de gaze naturale, pentru a se alătura echipei din cadrul FOL Complex Rm. Sărat, în calitate de  Șef Formație,

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei asigura realizarea activităților specifice de Exploatare Rețea: Mentenanță Preventivă (detectare pierderi gaze, localizare defecte, revizia anuală a elementelor sistemului de distribuție gaze naturale – conducte, branșamente, vane, stații reglare, posturi reglare), Mentenanță Corectivă (intervenții de urgență, depanaj, identificarea și remedierea defectelor elementelor sistemului de distribuție gaze naturale, lucrări de terasamente, punere în funcțiune a rețelelor/posturilor de reglare noi sau înlocuite și respectiv scoaterea din funcțiune a rețelelor/posturilor de reglare ce urmează a fi dezafectate, modernizări posturi reglare), Tehnic clientelă (punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare gaze naturale (iugn) noi sau existente, inclusiv montarea mijloacelor de măsurare, înlocuirea demontarea și montarea mijloacelor de măsurare, citirea mijloacelor de măsurare/corectoarelor și punerea la dispoziție a datelor de consum, tratarea solicitărilor de servicii la cererea consumatorilor, furnizorilor, terților și clienților interni, modalitatea de reluare a furnizării după diferite evenimente pe iugn, gestionarea datelor și fiselor privind verificările și reviziile realizate de prestatorii; control evidentă lucrări și alimentare cu gaz (puneri în funcțiune rețele noi sau înlocuiri și scoateri din funcțiune rețele ce urmează a fi dezafectate), gestiune solicitări clienți, pentru asigurarea exploatării în siguranță a sistemului de distribuție gaze naturale).
 • Vei asigura realizarea în teren a activităților prevăzute în OS + anexe, respectarea prevederilor ALR, Programului de lucru, Permisului de lucru cu foc, Autorizației de construcție/intervenție, Planului de securitate șantier.
 • Vei asigura coordonarea lucrărilor pe rețeaua de distribuție gaze naturale în cazul unui incident când este desemnat de Sef de Exploatare (SE) sau în cazul declanșării PLANULUI de Organizare a Intervenției Gaz – ORIGAZ.
 • Vei gestiona situațiile de urgență, conform Planului ORIGAZ, în aria de activitate.
 • Vei verifica compatibilitatea lucrărilor MC, MP ținând cont de particularitățile tehnice ale acestora.
 • Vei asigura identificarea corectă a lucrărilor înregistrarea corecta a datelor în sistemele informatice utilizate.
 • Vei asigura urmărirea lucrărilor realizate de către terti în zona de siguranță a rețelei de distribuție,  modalitățile de lucru și obligațiile pe care aceștia trebuie să le respecte atunci când se realizează astfel de lucrări.
 • Te vei asigura de descărcarea zilnica a datelor din dispozitivele mobile utilizate în activitatea de depistare pierderi gaze.
 • Vei transmite către GIS și BEX modificările survenite în rețeaua de distribuție gaze naturale.
 • Vei alege modul de semnalizare a zonelor de lucru și calitatea lucrărilor de aducere la starea inițială a suprafețelor de teren afectate de lucrările de săpătură, pentru activitățile de exploatare.
 • Vei răspunde de activitatea zilnica a echipelor de lucru pe care le coordonează prin distribuirea ordinelor de serviciu zilnice, asigurând astfel folosirea eficientă a timpului de lucru.
 • Vei controla permanent modul de lucru din șantier, asigurând prezenta la toate închiderile de rețea.
 • Vei urmări activitatea de terasamente, vei verifica în sistem corectitudinea introducerii datelor pentru locațiile unde este necesară această activitate.
 • Vei realiza verificări ale lucrărilor efectuate de terti în rețelele de distribuție gaze naturale și vei întocmi referate de constatare.

 

 

Cerinte:

 • Studii medii tehnice finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Experiență de  minimum 1 an în domeniul distribuției de gaze naturale;
 • Permis conducere cat. B;
 • Utilizare PC (Microsoft Office) și SAP;
 • Autorizație ANRE grad EGD, EGIU;
 • Cunoașterea legislației, normelor tehnice și ordinelor în vigoare, a procedurilor și instrucțiunilor de lucru specifice mentenanței întregului sistem de distribuție gaze naturale (Mentenanță Preventivă,  Mentenanță Corectivă, Tehnic Clientelă, Gestiune solicitări clienți și alimentare cu gaz );
 • Capacitatea de evaluare tehnică a riscurilor;
 • Capacitatea de a comunica clar și convingător, atât verbal, cât și scris;
 • Capacitate decizională; capacitatea de analiza rapida a informațiilor în mod complet și eficace pentru a avea o baza obiectiva în luarea deciziilor;
 • Responsabilitate pentru activitățile desfășurate și orientare spre rezultate;
 • Capacitate de planificare și organizare;
 • Calitatea interacțiunii cu ceilalți;
 • Exigență.

 

Constituie avantaj:

 • Studii  superioare tehnice finalizate cu diploma de licență;
 • Autorizație ANRE grad PGD, PGIU.

 

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf

 

Job Requisition ID on SAP SF
31936
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Feedstock Manager ( Graduate)

Posting date : 08/07/2024

Requisition ID : 28583


Feedstock Manager ( Graduate)

Exciting Opportunity: Anaerobic Digestion Feedstock Manager in Exeter

 

 About Engie

 

ENGIE is a global leader in low-carbon energy supply and services. We have been active in the UK energy market for over 20 years, and our investments in energy infrastructure are focused on energy storage and renewable energy (solar, wind, biogas), whilst supplying energy to organisations of all sizes. We are reshaping the energy future by reconciling economic performance with a positive impact on people and the planet, and we are looking for people who are committed to help turn our vision into reality.

 

Ixora Energy, a subsidiary of ENGIE, manages multiple anaerobic digestion (AD) facilities throughout the South West region. These facilities supply eco-friendly energy to residences and businesses in the area. We have actively contributed to the advancement of this sector, backing pioneering research initiatives and fostering innovation.

 

About the role

 

We are recruiting a Anaerobic Digestion Feedstock Manager based  in our plant known Gorst Energy in Exeter. This is a Permanent role, working  37 hours per week.

 

 Key Responsibilities

 • Identify feedstock sources and opportunities.
 • Cultivate leads and track them through to completion.
 • Visit new and existing suppliers and develop / maintain relationships.
 • Organise, plan and schedule feedstock deliveries across the portfolio of sites, ensuring they arrive on time and to expected specification.
 • Sourcing feedstock for disaster recovery purposes
 • Feedstock contract management e.g. negotiations/reviews
 • Feedstock sampling and inspection regimes
 • Maintain a testing and monitoring regime on new and existing feedstock lines.
 • Track feedstock usage and expenditure and report back to site managers and directors
 • Compile feedstock performance data and KPI reporting.
 • Perform regular site visits and build strong working relationships with site managers to understand their site processes and requirements.
 • Assist with site audits relating to feedstock
 • Develop and manage a strategy for digestate management and disposal for all sites.
 • Investigate and develop a monetarised disposal route if practicable.
 • Assist with training and understanding for site staff of feedstock usage and quality.

 

 

Key Requirements

 • Degree in agriculture or similar
 • Extensive experience in Agriculture
 • Experience in Anaerobic Digestion or a similar industry desirable but not essential
 • Hands on approach
 • Full clean driving license
 • Team Player
 • Negotiations experience desirable.

What benefits we offer?

 

Bonus Programme

We reward your hard work and dedication with a competitive bonus programme that recognises and values your contributions. Your efforts are appreciated and directly reflected in your financial rewards.

 

 Life Assurance

We prioritise your peace of mind by offering life assurance coverage. You can feel confident knowing that your loved ones will be protected in the event of the unexpected.

 

Income Protection

Your financial security matters to us. Our income protection benefits ensure that you have a safety net in place, providing a valuable source of income if you're unable to work due to illness or injury.

 Employer Pension Contribution

We invest in your future by contributing to your pension plan. You can enjoy the confidence and peace of mind that comes with knowing that you're building a solid foundation for your retirement.

 

Healthcare Cash Plan

Your well-being matters to us, which is why we provide a healthcare cash plan. You'll have access to a range of healthcare benefits, including reimbursement for medical expenses, dental and optical care, and more. Take care of yourself and your family's health without financial worries.

 

myENGIE

We offer a range of flexible benefits to employees alongside hundreds of retail and lifestyle discounts through myENGIE.

 

Diverse Employer

ENGIE’s purpose is to accelerate the transition towards a carbon-neutral economy, through reduced energy consumption and more environmentally friendly solutions, and we know that the most successful businesses are the most sustainable ones. Diversity, equity and inclusion is key to sustainability and success and our goal is to attract, engage and retain the best talent, bringing the best thinking to our business from inside and outside of our industry. Our ambition is to make sure everyone at ENGIE feels valued, respected and included. We know that diverse teams have more creativity, imagination, innovation and problem solving capabilities, so we are committed to tackling inequalities and creating a diverse and inclusive business.

 

Equal Opportunity

We're an equal opportunity employer, which means we'll consider all suitably qualified applicants regardless of gender identity or expression, ethnic origin, nationality, religion or beliefs, age, sexual orientation, disability status or any other protected characteristic. We recruit and develop our people based on merit and we're committed to creating an inclusive environment for all employees. During the application process you will be asked to complete an equality questionnaire on a voluntary basis and any data we collect will be treated confidentially and used for evaluation purposes only. This helps us understand our audience so we can make sure we are doing everything we can to attract a diverse range of people and ensure our recruitment processes are fair and inclusive.

Job Requisition ID on SAP SF
28583
Organization
Language on SAP SF
en_US
Degree
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
  Back

Inginer

Posting date : 08/07/2024

Requisition ID : 24357


Inginer

 

DISTRIGAZ SUD REȚELE recrutează!

 

INGINER – 4 posturi

BUCUREȘTI

DEPARTAMENT INGINERIE REȚEA

 

Distrigaz Sud Rețele, filială a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană care își dorește o carieră de Diriginte de Șantier, pentru a se alătura departamentului Inginerie rețea, în calitate de Inginer.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei oferi suport dirigintelui de șantier în urmărirea realizării lucrărilor de racordare (pregătirea, executarea, recepția lucrării) cu respectarea cerințelor de calitate;
 • Te vei asigura de încadrarea în termenele și bugetul stabilit în planul de investiții;
 • Vei urmări aplicarea tuturor prevederilor legislative din domeniul construcțiilor și gazelor naturale;
 • Vei oferi suport în gestionarea documentațiilor aferente activității;
 • Te vei implica în deblocarea întârzierilor apărute în diferite faze ale lucrărilor;
 • Vei face raportări periodice și/sau ocazionale solicitate;
 • Vei identifica și raporta problemele apărute în derularea lucrărilor de investiții;
 • Vei asigura suportul dirigintelui de șantier în toate fazele privind realizarea lucrărilor, după cum urmează:
  • În perioada de pregătire a executării lucrărilor, împreună cu dirigintele de șantier, studiezi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
  • Însoțești dirigintele de șantier pe teren pentru a participa la anumite faze ale execuției;
  • În perioada de executare a lucrărilor asiguri suportul la verificarea în teren a execuției lucrărilor furnizând informații și dovezi, întocmind rapoarte pe lucrare;
  • Oferi suportul pentru a asigura realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementărilor tehnice în vigoare;
  • Asiguri suportul în urmărirea rezolvării problemelor constatate în teren în ceea ce privește execuția lucrărilor.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii superioare tehnice finalizate cu diplomă de licență, cu specializările: Instalații pentru construcții sau Inginerie de petrol și gaze;
 • Instalator autorizat ANRE: EGIU sau PGIU si EGD sau PGD, cu experiență în autorizații de minimum 3 ani;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Experiență profesională de minimum 3 ani în activități de proiectare si execuție si/sau consultanță în construcții, în rețele și instalații de gaze naturale;
 • Cunoașterea activităților sistemului de distribuție a gazelor naturale;
 • Cunoașterea modulelor SAP specifice activității (PS-IM, MM, ISU) – reprezintă avantaj;
 • Bune cunoștințe de operare MS Office;
 • Cunoștințe de legislație specifică;
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală;
 • Demonstrează responsabilitate pentru activitățile desfășurate;
 • Capacitate de a respecta termenele limită;
 • Capacitate de planificare, organizare, analiză și sinteză;
 • Atitudine activă în soluționarea problemelor.

 

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf

Job Requisition ID on SAP SF
24357
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Inginer

Posting date : 08/07/2024

Requisition ID : 24354


Inginer

 

DISTRIGAZ SUD REȚELE recrutează!

 

INGINER – 4 posturi

PITEȘTI

DEPARTAMENT INGINERIE REȚEA

 

Distrigaz Sud Rețele, filială a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană care își dorește o carieră de Diriginte de Șantier, pentru a se alătura departamentului Inginerie rețea, în calitate de Inginer.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei oferi suport dirigintelui de șantier în urmărirea realizării lucrărilor de racordare (pregătirea, executarea, recepția lucrării) cu respectarea cerințelor de calitate;
 • Te vei asigura de încadrarea în termenele și bugetul stabilit în planul de investiții;
 • Vei urmări aplicarea tuturor prevederilor legislative din domeniul construcțiilor și gazelor naturale;
 • Vei oferi suport în gestionarea documentațiilor aferente activității;
 • Te vei implica în deblocarea întârzierilor apărute în diferite faze ale lucrărilor;
 • Vei face raportări periodice și/sau ocazionale solicitate;
 • Vei identifica și raporta problemele apărute în derularea lucrărilor de investiții;
 • Vei asigura suportul dirigintelui de șantier în toate fazele privind realizarea lucrărilor, după cum urmează:
  • În perioada de pregătire a executării lucrărilor, împreună cu dirigintele de șantier, studiezi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
  • Însoțești dirigintele de șantier pe teren pentru a participa la anumite faze ale execuției;
  • În perioada de executare a lucrărilor asiguri suportul la verificarea în teren a execuției lucrărilor furnizând informații și dovezi, întocmind rapoarte pe lucrare;
  • Oferi suportul pentru a asigura realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementărilor tehnice în vigoare;
  • Asiguri suportul în urmărirea rezolvării problemelor constatate în teren în ceea ce privește execuția lucrărilor.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii superioare tehnice finalizate cu diplomă de licență, cu specializările: Instalații pentru construcții sau Inginerie de petrol și gaze;
 • Instalator autorizat ANRE: EGIU sau PGIU si EGD sau PGD, cu experiență în autorizații de minimum 3 ani;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Experiență profesională de minimum 3 ani în activități de proiectare si execuție si/sau consultanță în construcții, în rețele și instalații de gaze naturale;
 • Cunoașterea activităților sistemului de distribuție a gazelor naturale;
 • Cunoașterea modulelor SAP specifice activității (PS-IM, MM, ISU) – reprezintă avantaj;
 • Bune cunoștințe de operare MS Office;
 • Cunoștințe de legislație specifică;
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală;
 • Demonstrează responsabilitate pentru activitățile desfășurate;
 • Capacitate de a respecta termenele limită;
 • Capacitate de planificare, organizare, analiză și sinteză;
 • Atitudine activă în soluționarea problemelor.

 

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf

Job Requisition ID on SAP SF
24354
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Operator tehnic back office

Posting date : 05/07/2024

Requisition ID : 31510


Operator tehnic back office

DISTRIGAZ SUD REȚELE recrutează!

 

OPERATOR CERERE INFORMAȚII – 2 posturi

 PLOIEȘTI / BRAȘOV

DEPARTAMENT MENTENANȚĂ SPECIALIZATĂ

 

Distrigaz Sud Rețele, filială a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană care să fie organizată și atentă la detalii  pentru a se alătura departamentului MENTENANȚĂ SPECIALIZATĂ, în calitate de OPERATOR CI.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei analiza  documentația ce însoțește solicitarea de aviz și vei solicita documente în completare, după caz;
 • Vei identifica zona analizată în MapEdit și o vei marca;
 • Vei obține informațiile necesare pentru emiterea avizelor din partea tuturor departamentelor și serviciilor implicate; și vei suprapune rețeaua de distribuție gaze naturale prin marcarea fizica pe plan sau vei solicita către Serviciul GIS trasarea în format electronic (planuri.dwg);
 • Vei verifica corectitudinea aplicării tarifelor din facturi și vei demara procesul de regularizare a acestora, după caz;
 • Vei redacta avizele și le vei transmite spre validare persoanelor competente;
 • Vei parcurge pașii specifici în SAP pentru înregistrarea avizelor în baza de date și arhivarea documentațiilor.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii medii tehnice finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Studii superioare tehnice finalizate cu diplomă de licență – reprezintă avantaj;
 • Cunoștinte operare MS Office;
 • Reprezintă avantaj experiența în utilizarea SAP (ISU);
 • Cunostinte de legislatie specifica;
 • Capacitatea de lucru sub presiunea timpului și disponibilitatea la sarcini neplanificate;
 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală;
 • Atenție la detalii;
 • Capacitatea de a respecta termenele limită.

 

 

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf

Job Requisition ID on SAP SF
31510
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Operator tehnic back office

Posting date : 05/07/2024

Requisition ID : 31504


Operator tehnic back office

DISTRIGAZ SUD REȚELE recrutează!

 

OPERATOR CERERE INFORMAȚII – 2 posturi

 PLOIEȘTI / BRAȘOV

DEPARTAMENT MENTENANȚĂ SPECIALIZATĂ

 

Distrigaz Sud Rețele, filială a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană care să fie organizată și atentă la detalii  pentru a se alătura departamentului MENTENANȚĂ SPECIALIZATĂ, în calitate de OPERATOR CI.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei analiza  documentația ce însoțește solicitarea de aviz și vei solicita documente în completare, după caz;
 • Vei identifica zona analizată în MapEdit și o vei marca;
 • Vei obține informațiile necesare pentru emiterea avizelor din partea tuturor departamentelor și serviciilor implicate; și vei suprapune rețeaua de distribuție gaze naturale prin marcarea fizica pe plan sau vei solicita către Serviciul GIS trasarea în format electronic (planuri.dwg);
 • Vei verifica corectitudinea aplicării tarifelor din facturi și vei demara procesul de regularizare a acestora, după caz;
 • Vei redacta avizele și le vei transmite spre validare persoanelor competente;
 • Vei parcurge pașii specifici în SAP pentru înregistrarea avizelor în baza de date și arhivarea documentațiilor.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii medii tehnice finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Studii superioare tehnice finalizate cu diplomă de licență – reprezintă avantaj;
 • Cunoștinte operare MS Office;
 • Reprezintă avantaj experiența în utilizarea SAP (ISU);
 • Cunostinte de legislatie specifica;
 • Capacitatea de lucru sub presiunea timpului și disponibilitatea la sarcini neplanificate;
 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală;
 • Atenție la detalii;
 • Capacitatea de a respecta termenele limită.

 

 

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf

Job Requisition ID on SAP SF
31504
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization