Back

Specialist bugete si reporting junior

Posting date : 11/06/2024

Requisition ID : 24230


Specialist bugete si reporting junior

SPECIALIST BUGETE ȘI REPORTING JUNIOR

SERVICIUL MONITORIZARE BUSINESS

 

BUCUREȘTI

ENGIE Romania

 

La ENGIE Romania, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem. 

 

În prezent, căutăm o persoană care să aibă bune abilități de analiză și sinteză pentru a se alătura SERVICIULUI MONITORIZARE BUSINESS, în calitate de  SPECIALIST BUGETE ȘI REPORTING JUNIOR. 

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un ENGIE mai bun. Totul începe cu angajați remarcabili. Totul începe cu tine. 

 

Ce vei face:

 • Vei monitoriza precontractual și postcontractual clienții B2B din punct de vedere al volumelor și marjei.
 • Vei furniza informații echipelor de vânzări B2B în scopul eficientizării acțiunilor de vânzări prin monitorizarea permanentă a oportunităților, ofertelor, contractelor generate în sistemul informatic utilizat.
 • Vei monitoriza, completa și întreține permanent bazele de date cu privire la produse și pricing.
 • Vei extrage și prelucra datele care stau la baza  calculării marjei previzionate și a celei realizate în vederea stabilirii gradului de îndeplinire a obiectivelor de vânzări B2B.
 • Vei acorda suport echipei interne pentru rezolvarea rapidă a solicitării clienților, în vederea creșterii gradului de satisfacție a acestora.
 • Vei acorda suport echipei pentru calcularea și interpretarea KPI-lor specifici procesului de vânzare energie și servicii.
 • Vei asigura comunicarea operațională cu serviciile/ departamentele de interfață din cadrul direcției Comercializare Energie.
 • Vei elabora analize și rapoarte despre activitatea proprie și cea efectuată de către echipele de vânzări clienți B2B.
 • Vei participa în toate fazele de execuție ale proiectelor/ cererilor de schimbare, în funcție de necesitate.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii superioare diverse finalizate cu diplomă de licență;
 • Cunoștințe de lucru în Microsoft Office, SAP, Salesforce;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Capacitate de previziune și planificare;
 • Abilități de lucru în echipă.

 

Reprezintă avantaj:

 • Minimum 6 luni experiență în analiză de business.

 

Beneficii

 •  
 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă.

 

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2022/09/ER_Nota-de-informare-Candidati.pdf

 

Despre ENGIE

Grupul de companii ENGIE Romania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producție din surse regenerabile și furnizare de energie electrică, precum și soluții verzi și servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice. ENGIE Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de 2 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de circa 22.600 km, deţin o capacitate de producție din surse verzi de 121 MW şi au 4.300 de angajaţi.

Job Requisition ID on SAP SF
24230
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Specialist Ofertare si Contractare

Posting date : 11/06/2024

Requisition ID : 17485


Specialist Ofertare si Contractare

SPECIALIST OFERTARE ȘI CONTRACTARE

OFERTARE ȘI CONTRACTARE

 

BUCUREȘTI

ENGIE Romania

 

La ENGIE Romania, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem. 

 

În prezent, căutăm o persoană care să aibă bune abilități de comunicare și organizare pentru a se alătura departamentului OFERTARE SI CONTRACTARE, în calitate de  SPECIALIST OFERTARE ȘI CONTRACTARE. 

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un ENGIE mai bun. Totul începe cu angajați remarcabili. Totul începe cu tine. 

 

Ce vei face:

 • Vei analiza cerințele clienților și vei propune soluțiile tehnico – economice personalizate, discutând și negociind prețurile cu partenerii comerciali;
 • Vei oferi consultanță clienților în ceea ce privește susținerea soluțiilor alese;
 • Vei întocmi ofertele tehnico – economice conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, împreună cu documentația necesară în vederea participării la licitații;
 • Vei urmări optimizarea modului de întocmire a calculelor ofertelor comerciale cu respectarea solicitărilor beneficiarului și a legislației specifice;
 • Vei propune și implementa acțiuni în scopul îmbunătățirii procesului de ofertare;
 • Vei întocmi rapoarte referitoare la activitatea desfășurată și vei actualiza în mod constant baza de date privind clienții existenți și noi;
 • Vei analiza și raporta periodic, către superiorii ierarhici, gradul de transmitere a ofertelor în termenele stabilite;
 • Vei face o cercetare zilnică pe platformele de specialitate spre identificarea de noi clienți.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii tehnice superioare finalizate cu diplomă de licență;
 • Experiență de minimum 5 ani în domenii similare, într-o companie de prestări servicii;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Cunoștințe avansate de utilizare Microsoft Office;
 • Cunoștinte de utilizare programe specifice de proiectare asistată de calculator;
 • Cunoștințe de limba engleză – cel puțin nivel mediu;
 • Abilități de organizare și prioritizare;
 • Bune abilități de comunicare (verbală și scrisă);
 • Proactivitate;

 

Beneficii

 •  
 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă.

 

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2022/09/ER_Nota-de-informare-Candidati.pdf 

 

Despre ENGIE

Grupul de companii ENGIE Romania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producție din surse regenerabile și furnizare de energie electrică, precum și soluții verzi și servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice. ENGIE Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de 2 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de circa 22.600 km, deţin o capacitate de producție din surse verzi de 121 MW şi au 4.300 de angajaţi.

Job Requisition ID on SAP SF
17485
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Contract manager

Posting date : 10/06/2024

Requisition ID : 29127


Contract manager

 

 

CONTRACT MANAGER - 1 POZITIE

DEPARTAMENT RES PROJECTS EXECUTION

BUCUREȘTI

ENGIE Romania

 

 

La ENGIE Romania, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

În prezent, căutăm o persoană tehnică, entuziastă, cu experiență în contract management, în special în domeniul energiei regenerabile sau de mediu, pentru a se alătura echipei noastre RES Projects Execution, în calitate de  CONTRACT MANAGER.

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un ENGIE mai bun. Totul începe cu angajați remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei organiza și coordona, împreună cu departamentul de achiziții, activitatea de contractare pentru implementarea proiectelor de energie;
 • Vei gestiona și pregăti situațiile de negociere conform contractelor cadru de la grup și a celor existente în Engie România;
 • Vei coordona toate activitățile legate de licitații desfășurate la nivelul RES Projects Execution (pregătirea documentelor necesare, întocmirea rapoartelor de evaluare, participarea la Comisia de Evaluare);
 • Vei asigura suport în pregătirea documentației pentru licitație (documentație tehnică, program de implementare, LD’s (liquidated damages), performanță parc fotovoltaic cu sprijinul și informarea echipelor de la Grupul ENGIE;
 • Vei asigura studierea ofertelor atât din punct de vedere tehnic, cât și comercial, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate, cât și a produselor și materialelor livrate de furnizori;
 • Vei participa activ la negocierile de contracte pentru proiectele fotovoltaice și eoliene;
 • Vei realiza MSV-uri (Managerial Safety Visit) pe proiectele aflate în implementare (HSE – Health & Safety Enviroment);
 • Vei evalua, împreună cu Departamentul Achiziții, contractorii din punct de vedere tehnic și economic;
 • Vei superviza relaționarea cu furnizorii;
 • Vei controla și urmări permanent performanță subcontractanților;
 • Vei monitoriza respectarea legislației în vigoare în domeniul de activitate și vei coordona implementarea procedurilor de lucru aplicabile;
 • Vei pregăti scrisorile de claim pentru contractorii generali;
 • Vei participa la ședințele săptămânale / lunare cu departamentul de dezvoltare proiecte;
 • Vei participa la prezentările monthly report pentru proiectele în implementare;
 • Vei verifica documentațiile de claims sosite din șantier (din partea Project Managerilor);
 • Vei verifica Matricea de risk și vei actualiza statusul fiecărui proiect aflat în implementare;
 • Vei asigura coordonarea și managementul contractorilor, subcontractorilor, furnizorilor și a tuturor părților interesate.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • ​​​Studii superioare în domeniul tehnic, finalizate cu diplomă de licență;
 • Experiență minimum 4 ani pe o poziție similară în șantiere de energie regenerabilă sau de mediu;
 • Experiență minimum 4 ani pe șantiere de construcții;
 • Disponibilitate la deplasări, în special în zonele Sud și Est ale țării;
 • Gândire analitică;
 • Orientare către rezultat;
 • Capacitate de a respecta termenele;
 • Capacitate de organizare, planificare și prioritizare, de a acționa autonom și de a lua decizii rapide;
 • Abilități de negociere;
 • Cunoștințe tehnice și legislative de specialitateș
 • Permis de conducere cat. B.

 

 

 Beneficii

  • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
  • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
  • Tichete de masă;
  • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2022/09/ER_Nota-de-informare-Candidati.pdf

Despre ENGIE

Grupul de companii ENGIE Romania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producție din surse regenerabile și furnizare de energie electrică, precum și soluții verzi și servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice. ENGIE Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de 2 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de circa 22.600 km, deţin o capacitate de producție din surse verzi de 121 MW şi au 4.300 de angajaţi.

Job Requisition ID on SAP SF
29127
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Construction manager

Posting date : 10/06/2024

Requisition ID : 29125


Construction manager

 

 

CONSTRUCTION MANAGER - 1 POZIȚIE

DEPARTAMENT RES PROJECTS EXECUTION

 

BUCUREȘTI / ȘANTIERELE RES AFLATE IN CONSTRUCȚIE

 

ENGIE Romania

 

 

La ENGIE Romania, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

În prezent, căutăm o persoană tehnică, cu experiență vastă în gestionarea proceselor de construcție din domeniul energiei regenerabile (solar,vânt și stocare energie în baterii), pentru a se alătura echipei noastre RES Projects Execution, în calitate de CONSTRUCTION MANAGER.

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un ENGIE mai bun. Totul începe cu angajați remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

  • Vei coordona și superviza întregul proces de construcție în cadrul proiectelor de energie regenerabilă (solar,vânt și stocare energie în baterii);
  • Vei stabili livrabilele în cadrul proiectelor de energie regenerabilă și vei asigura suport în estimarea și controlul costurilor de construcție;
  • Vei asigura o bună urmărire a indicatorilor financiari ai proiectului;
  • Vei acorda suport în:
   •  procesul de achiziție materiale și echipamente, anterior demarării procesului de construcție;
   •  selecția furnizorilor/subcontractorilor;
   •  analiza ofertelor primite în cadrul licitațiilor.
  • Vei asigura suport în cadrul negocierilor privind contractarea prestatorilor de construcții pentru proiectele fotovoltaice și proiectele eoliene;
  • Vei planifica și monitoriza execuția activităților din cadrul procesului de construcție aferent proiectelor alocate, în concordanță cu obiectivele legate de termene, buget/constrângeri bugetare, standarde de calitate și sănătate-securitate;
  • Vei identifica în avans potențialele probleme, vei dezvolta planuri de contingente și vei implementa măsuri de mitigare a riscurilor;
  • Te vei asigura de obținerea în timp util a avizelor și autorizațiilor necesare construirii proiectelor dezvoltate;
  • Vei monitoriza permanent stadiul execuției lucrărilor pe șantiere din punct de vedere al respectării planurilor, termenelor agreate, a calității lucrărilor și respectarea regulilor SSM;
  • Vei asigura coordonarea și managementul contractorilor, subcontractorilor, furnizorilor și a tuturor părților implicate în procesul de construcție, mențînând o colaborare strânsă cu managerul de proiect;
  • Vei supraveghea toate construcțiile offsite and onsite pentru a asigura respectarea standardelor de construcție și siguranță;
  • Vei monitoriza și te vei asigura de respectarea condițiilor contractuale în relația cu subcontractorii/furnizorii;
  • Vei elabora lunar rapoarte de activitate și vei informa managerul de proiect/managerul ierarhic superior cu privire la progresul procesului de construcție;
  • Vei monitoriza activitatea de logistică și vei administra materialele în cadrul proiectelor de energie regenerabilă.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

  • ​​​Studii superioare tehnice finalizate cu diplomă de licență;
  • Experiență minimum 5 ani pe o poziție similară în șantiere de energie regenerabilă sau de mediu;
  • Experiență minimum 5 ani pe șantiere de construcții;
  • Disponibilitate la deplasări, în special în zonele Sud și Est ale țării;
  • Gândire analitică;
  • Orientare către rezultat;
  • Capacitate de a respectă termenele;
  • Capacitate de organizare, planificare și prioritizare, de a acționa autonom și de a lua decizii rapide;
  • Cunoștințe și tehnici de negociere;
  • Cunoștințe tehnice și legislative de specialitate;
  • Permis de conducere cat. B.

 

 Beneficii

  • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
  • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
  • Tichete de masă;
  • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2022/09/ER_Nota-de-informare-Candidati.pdf

Despre ENGIE

Grupul de companii ENGIE Romania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producție din surse regenerabile și furnizare de energie electrică, precum și soluții verzi și servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice. ENGIE Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de 2 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de circa 22.600 km, deţin o capacitate de producție din surse verzi de 121 MW şi au 4.300 de angajaţi.

 

Job Requisition ID on SAP SF
29125
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Specialist reporting investitii

Posting date : 13/06/2024

Requisition ID : 29360


Specialist reporting investitii

 

 DISTRIGAZ SUD RETELE recrutează!

 

SPECIALIST REPORTING INVESTIȚII – 1 post

SERVICIUL URMĂRIRE INVESTIȚII

DEPARTAMENT STUDII TEHNICE ȘI INVESTIȚII   

BUCUREȘTI

 

Distrigaz Sud Rețele, filială a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km.

 

La Distrigaz Sud Rețele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană analitică, atentă la detalii, pentru a se alătura DEPARTAMENTULUI STUDII TEHNICE ȘI INVESTIȚII, în calitate de SPECIALIST REPORTING INVESTIȚII.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Solicită în cadrul direcțiilor/departamentelor DGSR/ENGIE propunerile de CAPEX și asigura analiză și centralizarea acestora;
 • Monitorizează execuția bugetată la nivel DGSR prin rularea rapoartelor SAP, asigurând interfață cu departamentele interne, în vederea obținerii de informații și clarificării datelor prezentate în cadrul Comitetului de Investiți, COMEX, review de performance, analiză de management;
 • Colectează informații, monitorizează realizarea nivelului minim investițional asumat prin planurile de capitalizari aprobate ANRE și verifică informații/documente înainte de transmiterea acestora;
 • Pregătește bazele de raportare pentru ANRE;
 • Rulează anexele de cheltuieli în vederea pregătirii materialelor/tabelelor de reporting;
 • Derulează analize detaliate cu privire la costurile lucrărilor de investiții și înregistrarea corectă a acestora în SAP;
 • Pregătește materialele de reporting prezentate în cadrul Comitet Investiții, COMEX, Revue de performance, Analiză de management;
 • Asigura analize centralizate pe fluxul de investiții în diferite etape de la achiziție, proiectare, validare, achiziție, execuție, punere în funcțiune până la capitalizarea lucrărilor.

Cerinte:

 • Studii superioare economice/diverse;
 • Experienta minimum 1 an in domeniul gazelor naturale sau in zona financiara/reporting;
 • Cunostinte operare PC, pachet Microsoft Office;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Capacitatea de lucru sub presiunea timpului;
 • Autonomie profesionala si capacitate de organizare.
 • Atitudine proactiva in previzionare, in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor;
 • Capacitate de adaptare si disponibilitatea la sarcini neplanificate;
 • Comunicare buna.

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă;
 • Primă de vacanță.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf 

 

Job Requisition ID on SAP SF
29360
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

Referent Resurse Umane

Posting date : 07/06/2024

Requisition ID : 29820


Referent Resurse Umane

 

 

REFERENT RESURSE UMANE

PERIOADĂ DETERMINATĂ 12 LUNI

 

ADMINISTRARE PERSONAL ȘI SALARIZARE

 

BUCUREȘTI

ENGIE Romania

 

La ENGIE Romania, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem.

 

În prezent, căutăm o persoană responsabilă care să aibă o bună atenție la detalii pentru a se alătura departamentului Administrare Personal si Salarizare, în calitate de REFERENT RESURSE UMANE.

 

Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un ENGIE mai bun. Totul începe cu angajați remarcabili. Totul începe cu tine.

 

Ce vei face:

 • Vei asigura scanarea diverselor documente aferente dosarului de personal pentru personalul angajat/fost angajat al Grupului de companii ENGIE România (CIM, fișa post, AA, acte studii) pentru arhivare electronică;
 • Vei organiza și arhiva electronic documentele aferente dosarului de personal pentru o evidență corectă, accesibilitate și păstrare în siguranță;
 • Vei identifica și colecta din arhiva de personal informații relevante (ștate de plată și documente din dosarul de personal) necesare adeverintelor de vechime și de sporuri angajații/ foștii angajați ai Grupului de companii ENGIE România;
 • Vei verifica datele necesare și vei asigura întocmirea adeverintelor de vechime/ sporuri/ venituri brute pentru personalul angajat/fost angajat al Grupului de companii ENGIE România necesare dosarului de pensionare/ recalculare pensie;
 • Vei asigura completarea/ întocmirea diverselor adeverințe solicitate de către angajați (pentru medic, care atestă calitatea de salariat, de șomaj, pentru credite bancare, de venit etc.);
 • Vei elabora răspunsuri pentru diverse solicitări ale angajaților/ foștilor angajați ai Grupului de companii ENGIE România.

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:

 • Studii medii finalizate, cu diplomă de bacalaureat;
 • Experiență de minimum 3 ani într-o activitate similară;
 • Cunoștințe operare MS Office (Word, Excel) – nivel mediu;
 • Cunoștințe de legislația muncii;
 • Capacitatea de a lucra cu un număr mare de documente și informații;
 • Capacitate de prioritizare și de a lucra cu termene limită;
 • Atenție la detalii;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Abilități foarte bune de organizare;
 • Autonomie, inițiativa și implicare.
 • Atitudine pro-activă.

Reprezintă avantaj:

 • Curs referent (inspector) resurse umane.

Beneficii:

 • Asigurare medicală privată pentru tine și familie;
 • Acces la un program de dezvoltare personală și profesională;
 • Tichete de masă;
 • Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților: https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2022/09/ER_Nota-de-informare-Candidati.pdf

 

Despre ENGIE

Grupul de companii ENGIE Romania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producție din surse regenerabile și furnizare de energie electrică, precum și soluții verzi și servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice. ENGIE Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de 2 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de circa 22.600 km, deţin o capacitate de producție din surse verzi de 121 MW şi au 4.300 de angajaţi.

Job Requisition ID on SAP SF
29820
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization
  Back

JUNIOR ROAD DESIGN ENGINEER

Posting date : 07/06/2024

Requisition ID : 22478


JUNIOR ROAD DESIGN ENGINEER

The working environment

Tractebel is a global engineering and consulting company delivering integrated solutions for sustainable energy and built environment projects. Our expertise is trusted worldwide across multiple markets like nuclear, renewables, power & heat, electrical grids, hydropower & dams, water resources & supply, desalination, complex & high-tech buildings, transport infrastructures, and ports & waterways.

By connecting strategy, design, engineering, social & environmental studies, project management and in-house digital application, we partner with companies and public authorities to create a positive impact on people and planet. 

Backed by more than 150 years of experience, today Tractebel is a community of over 6,000 passionate experts across the globe, committed to ethical business and the fight against climate change. Tractebel is part of the ENGIE Group, a global reference in low-carbon energy and services. 

The entity from Romania is currently seeking an enthusiastic Junior Road Design Engineer to join our company. Transport team is involved in a wide range of different projects, both in Romania and internationally.

 

Your function

 • Contribute to various transport infrastructure projects under the guidance of experienced engineers and draftsmen.
 • Assist in ensuring timely and cost-effective execution of engineering tasks while maintaining quality standards.
 • Provide regular updates on project progress.
 • Learn and actively participate in the integrated design process across different disciplines.
 • Assist in addressing client requirements and needs.
 • Support the development of sustainable and efficient solutions.
 • Stay informed about standards, guidelines, and new techniques in the field.
 • Collaborate with colleagues, external partners, and clients in a constructive manner.
 • Cultivate an international mindset and contribute to engineering tasks with global offices.
 • Participate in the implementation of BIM collaboration procedures as per company vision.

 

Candidate’s profile

 • You hold a Bachelor’s degree in Civil/Road engineering.
 • Demonstrated interest and some technical experience in road engineering projects, computing, and designing represents an advantage.
 • Basic skills in Autocad 2D; willingness to learn and develop skills in Civil 3D.
 • Good communication skills with a collaborative and team-oriented approach.
 • Client-oriented, flexible, and proficient in English.
 • Openness to occasional international travel for collaboration and projects.
 • Mobility by car is beneficial, and an international driving license “B” is a plus.

 

Our offer

 

We grow together with our employees. We offer the right conditions for this framework conditions: 

 

 • Future-proof workplace that combines medium-sized businesses with global perspectives and sustainability.
 • Varied and exciting work in which you can develop professionally and personally. No two days are the same!
 • Challenging and exciting international projects in a dynamic team of high-level experts.
 • Integrative working environment, characterized by the diversity of our employees and a working atmosphere in which working is a pleasure.
 • A culture of appreciation, equal opportunities and long-term international development opportunities.
 • A comprehensive induction as well as a range of further training measures and language courses in a company that always supports you.
 • An attractive compensation package.
Job Requisition ID on SAP SF
22478
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization