Mail Disclaimer

A munkáltató jogosult megtekinteni a munkavégzés célját szolgáló elektronikus címről küldött és arra érkező üzenetet és mellékleteit, mivel az a munkavégzéssel összefüggésben bizalmas információkat tartalmazhat. Az e-mail tartalma bizalmas és kizárólag a címzettnek szól. Tartalmazhat kizárólagos vagy szerzői jogvédelem alá tartozó elemeket is. Amennyiben nem Ön az e-mail címzettje, kérjük ezt válaszlevélben jelezze a küldőnek, és törölje a levelet a levelezőrendszeréből. A tévedésből kapott e-mailt tilos lemásolni, továbbítani vagy bármely részét felhasználni, illetve nyilvánosságra hozni.

A titoktartási kötelezettség vagy az e-mail tartalmának bizalmassága az esetleges téves kézbesítés miatt sem szűnik meg. Az e-mailben foglalt információk nem rendeltetésszerű felhasználása, teljes vagy részleges terjesztése vagy közlése tilos a munkáltató kifejezett hozzájárulása hiányában. Minden, az ENGIE rendszeréből küldött és az ENGIE rendszerébe érkező üzenetet a munkáltató ellenőrizni jogosult az ENGIE belső előírásainak, és üzleti érdeke védelmének céljából. A felhasználók tudomásul veszik, hogy az elektronikus levelezés során nem garantálható az elektronikus kommunikáció kellő időben érkezése, hiba- vagy vírusmentessége.