Back

Customer Service Officer

Posting date : 21/05/2024

Requisition ID : 27343


Customer Service Officer 

 

Location: Brussel

 

Over ons (ENGIE GEMS):

ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) biedt oplossingen voor energielevering en diensten voor risicobeheer om klanten te ondersteunen op hun weg naar een koolstofarme economie, terwijl de activa van ENGIE worden geoptimaliseerd en wordt bijgedragen aan waardecreatie.

ENGIE is een wereldwijde referentie op het gebied van koolstofarme energie en diensten, met een toonaangevende energiebeheeractiviteit, geleid door de entiteit Global Energy Management & Sales, die haar expertise heeft opgebouwd via een uitgebreide en gediversifieerde portefeuille van activa gedurende meer dan 20 jaar. 3.300 medewerkers wereldwijd ontwikkelen onze oplossingen via +20 internationale verkoopplatformen. We dekken de hele energiemix: hernieuwbare en thermische energie, aardgas en LNG, biomassa en milieuproducten. Onze experts bieden oplossingen op maat op basis van een brede knowhow op het gebied van energiebeheer.

Onze 120.000 klanten strekken zich uit over de hele waardeketen: producenten, vermogensontwikkelaars, financiële spelers, nutsbedrijven, distributeurs en fabrikanten. Dankzij ons wereldwijde bereik en onze sterke lokale aanwezigheid kunnen we deze uiteenlopende klanten diensten op maat bieden en inspelen op snelle veranderingen in zowel volwassen markten als opkomende markten.

Onze 4 expertisegebieden :

- Vermogensbeheer

- Diensten voor energietransitie

- Levering van energie en grondstoffen

- Risicobeheer & markttoegang

Bij GEMS stimuleren we teamgeest, nieuwsgierigheid en innovatie, met behoud van een gezonde balans tussen werk en privé.

Meer info op GEM Hub of LinkedIn

 

Context :

Voor onze business-unit Global Energy Management and Sales in Brussel zijn wij op zoek naar een Customer Service Officer binnen onze Customer Service Afdeling (Business-to-Business).

Als Customer Service Officer speel je een cruciale rol in het leveren van een uitzonderlijke klantervaring. Je zorgt voor het afhandelen van diverse klant gerelateerde zaken indien nodig met tussenkomst van andere partijen. Je luistert actief naar de behoeften van onze klanten en biedt tijdige en passende oplossingen om hun problemen op te lossen. Daarnaast werk je nauw samen met verschillende interne afdelingen om klanttevredenheid te waarborgen en verbeteringen voor te stellen die onze servicekwaliteit verhogen.

Tijdens contacten met klanten detecteert u commerciële opportuniteiten en u speelt daar op in.

Je beantwoordt klantvragen en sensibiliseert klanten in de energietransitie (verdere digitalisering,…) om onze zero carbon-doelstellingen te bereiken.

 

Verantwoordelijkheden :

Je beheert jouw klantenportefeuille en bent contact persoon voor deze klanten in nauwe samenwerking met een Accountmanager, coach of collega.

Je beheert klantengegevens/ informatie in de productiesystemen en zorgt ervoor dat die up-to-date en correct is.

Je maakt offertes/ contracten op voor de klanten in lijn met onze commerciële aanpak en volgens richtlijnen van de Account Managers, met inbegrip van offertes en contracten op maat. Je volgt de getekende contracten op en de activiteiten hieraan gelinkt.

 • Je werkt samen met andere partijen/ diensten om eventuele vragen/ problemen op te lossen.
 • Je draagt bij aan het verbeteren van  de processen en systemen om de efficiëntie te verhogen.
 • Je start switches op en volgt deze op in het kader van nieuwe en bestaande contracten.
 • Je rapporteert aan de leidinggevende over de prestaties van de customer service activiteiten, over eventuele problemen of verbeteringen voorstellen.
 • vragen/ problemen op te lossen.

Jouw profiel :

 • Je bent communicatief sterk in het Nederlands. Kennis van het Frans is een plus.
 • Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Je beschikt over een basisbegrip van digitale tools en technologieën en kan snel nieuwe digitale vaardigheden aanleren.
 • Je bent dynamisch en stressbestendig
 • Je beschikt over goede administratieve en communicatieve vaardigheden
 • Je bent flexible, je kan autonoom en resultaatgericht werken
 • Je beschikt over analytische vaardigheden waarbij je streeft naar efficiëntie en nauwkeurigheid.
 • Je bent een echte teamspeler met een positieve en proactieve houding
 • Je hebt een klantgerichte ingesteldheid en schuwt geen proactieve contacten met de klant.
 • Je hebt kennis van de energiemarkt

 

Herken je jezelf in dit profiel? Dan ben jij het talent dat we zoeken! Stuur ons je CV en wie weet mogen we je binnenkort tot onze collega's rekenen!

Bij ENGIE Global Energy Management & Sales streven we er elke dag naar om een inclusieve werkomgeving te creëren waarin onze medewerkers hun potentieel ten volle kunnen ontplooien.

Als onderdeel van ons streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid, staan al onze functies open voor mensen met een handicap. Als u een redelijke aanpassing nodig hebt om deel te nemen aan het rekruteringsproces, informeer dan uw rekruteerder die u graag zal helpen.

Over ENGIE :

Onze groep is een wereldwijde referentie in koolstofarme energie en diensten. Ons doel is de energietransitie naar een koolstofneutrale wereld te versnellen door middel van een lager energieverbruik en milieuvriendelijkere oplossingen, waarbij economische prestaties hand in hand gaan met een positieve impact op mens en planeet. We steunen op onze kernactiviteiten (gas, hernieuwbare energie, diensten) om onze klanten concurrerende oplossingen te bieden. Met onze 170.000 medewerkers, onze klanten en onze partners vormen we een levendige gemeenschap van spelers die zich inzetten voor de exploitatie en distributie van de koolstofarme energie van morgen.

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Customer Service Officer – Customer Service

Location: Bruxelles

 

A propos nous (ENGIE GEMS) :

ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) fournit des solutions d'approvisionnement en énergie et des services de gestion des risques pour accompagner ses clients dans leur parcours de décarbonisation, tout en optimisant les actifs d'ENGIE et en contribuant à la création de valeur.

ENGIE est une référence mondiale en matière d'énergie et de services à faible émission de carbone, avec une activité de gestion de l'énergie de premier plan, pilotée par son entité " Global Energy Management & Sales " qui a construit son savoir-faire via un portefeuille d'actifs vaste et diversifié pendant + 20 ans. 3 300 employés dans le monde développent nos solutions, à travers +20 plateformes commerciales internationales. Nous couvrons l'ensemble du mix énergétique : énergie renouvelable et thermique, gaz naturel et GNL, biomasse, produits environnementaux. Nos experts fournissent des solutions sur mesure basées sur un large éventail de savoir-faire en matière de gestion de l'énergie.

Nos 120 000 clients couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur : producteurs, développeurs d'actifs, acteurs financiers, services publics, distributeurs et industriels. Notre portée mondiale et notre forte présence locale nous permettent d'offrir à ces divers clients des services sur mesure et de répondre aux changements rapides sur les marchés matures ou émergents.

Nos 4 pôles d’expertise :

 • La gestion d'actifs
 • Services de transition énergétique
 • Approvisionnement en énergie & matières premières
 • Gestion des risques & accès au marché

Chez GEMS, nous encourageons l'esprit d'équipe, la curiosité et l'innovation tout en préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Plus d'informations sur GEM Hub ou LinkedIn

 

Contexte :

Pour notre unité commerciale Global Energy Management and Sales à Bruxelles, nous recherchons un Customer Service Officer au sein de notre département Customer Service (Business-to-Business).

En tant qu'Agent du service client, vous êtes un réel ambassadeur d’Engie auprès de nos clients. Vous leur garantissez, avec l’intervention d’autres départements si nécessaire, un support irréprochable. Vous écoutez attentivement leurs besoins et leur offrez des solutions sur mesure à leurs problèmes. Lors des contacts réguliers avec nos clients, vous identifiez des opportunités commerciales et les exploitez judicieusement. Tout en répondant aux questions de nos clients, vous veillez à les sensibiliser à l’importance de la transition énergétique (poursuite de la digitalisation, etc.) pour atteindre nos objectifs zéro carbone.

Vos responsabilités:

 • Vous gérez votre portefeuille clients et êtes leur interlocuteur, tout en collaborant étroitement avec un Account Manager, un coach ou un autre collègue attitré.
 • Vous gérez les données/informations clients dans les systèmes de production et vous assurez qu'elles sont toujours à jour et correctes.
 • Vous préparez des offres/contrats pour les clients en ligne avec notre approche commerciale et selon les directives des Account Managers, y compris des devis et des contrats personnalisés. Vous effectuez le suivi des contrats signés et des activités qui y sont liées.
 • Vous travaillez en collaboration avec d'autres parties/services pour résoudre toute requête.
 • Vous contribuez à l'amélioration de nos processus dans le souci d’accroître leur efficacité.
 • Vous démarrez les switchs et les suivez dans le cadre des contrats nouveaux et existants.
 • Vous rapportez au gestionnaire la performance des activités de service à la clientèle, tout problème ou toute suggestion d'amélioration de nos services.

Votre profil :

 • Vous parlez couramment le néerlandais. Une bonne connaissance du français est un atout indéniable.
 • Vous êtes titulaire d'un baccalauréat ou pouvez justifier d’une expérience préalable équivalente.
 • Vous avez une compréhension de base des outils et technologies numériques et pouvez rapidement acquérir de nouvelles compétences numériques.
 • Vous êtes dynamique et résistant au stress.
 • Vous êtes efficace et précis dans votre travail.
 • Vous aimez le travail en équipe et adoptez une attitude tant positive que proactive face aux tâches qui vous sont confiées.
 • Vous êtes passionné par le service aux clients et les aidez de manière proactive.
 • Vous avez de bonnes compétences administratives et êtes à l’aise pour communiquer au téléphone avec nos clients.
 • Vous possédez des compétences analytiques
 • Vous avez idéalement une bonne connaissance du marché de l'énergie

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Si oui, vous êtes le talent que nous recherchons ! Envoyez-nous votre CV et nous aurons peut-être le plaisir de vous compter bientôt parmi nos collègues !

Chez ENGIE Global Energy Management & Sales, nous veillons au quotidien à créer un environnement de travail inclusif au sein duquel nos collaborateurs peuvent exprimer leur plein potentiel.

Dans un souci d’égalité et d’équité qui nous tient à cœur, tous nos postes sont ouverts aux personnes handicapées. Si tu as besoin d'aménagements raisonnables pour participer au processus de recrutement, merci d’en informer ton recruteur qui se fera un plaisir de t’aider.

A propos d’ENGIE

Notre groupe est une référence mondiale en matière d'énergie et de services à faible émission de carbone. Nous avons comme objectif d’accélérer la transition énergétique vers un monde neutre en carbone, grâce à une réduction de la consommation d'énergie et à des solutions plus respectueuses de l'environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour offrir des solutions compétitives à nos clients. Avec nos 170 000 employés, nos clients et nos partenaires, nous formons une vibrante communauté d’acteurs engagés dans l’exploitation et la distribution des énergies décarbonées

Job Requisition ID on SAP SF
27343
Organization
Language on SAP SF
en_US
Country
Job Contract
Job City
Job Posting Date
job_division_level_one
job_mapped_organization